Wantoestanden binnen de Nederlandse overheid

De Gemeente vorderde financiële informatie van een van haar uitkeringsgerechtigde burgers. Niet alleen was de hoeveelheid gevorderde informatie absurd groot, de eis van de Gemeente Eindhoven is nu ook nog eens in strijd met de wet gebleken.

De heer Van Baardwijk werd in eerste instantie verzocht bankafschriften over 2015 aan te leveren, na dit gedaan te hebben werd opeens alle financiële informatie van hem geëist vanaf 30 december 2011, en met een absurd en onhaalbaar detailniveau.

Op grond van de Participatiewet mag de Gemeente Eindhoven in beginsel informatie opvragen ter beoordeling van het recht op uitkering, en in beginsel is de ontvanger van de uitkering ook verplicht daar medewerking aan te verlenen.

Wat de Gemeente Eindhoven echter de das om doet is de zinsnede “in beginsel”.

Onschuldpresumptie

Hoewel een verzoek om informatie in beginsel dus wel toegelaten is, is de Gemeente Eindhoven spectaculair de fout in gegaan. Ook al wordt het niet expliciet benoemd, uit de formulering en toonzetting van het gewraakte verzoek blijkt onomstotelijk dat de Gemeente Eindhoven de heer Van Baardwijk beschuldigt van uitkeringsfraude, dit ondanks het feit dat deze beschuldiging nergens onderbouwd wordt.

Daarmee handelt de Gemeente Eindhoven in strijd met het juridische beginsel van de zogeheten onschuldpresumptie, het principe dat iemand onschuldig is tot het moment dat het tegendeel bewezen is.

Bewijsplicht

Verder stelt de Gemeente Eindhoven feitelijk dat de heer Van Baardwijk zijn onschuld maar moet bewijzen, hetgeen in strijd is met het beginsel dat de bewijsplicht voor een beschuldiging ligt bij degene die de beschuldiging uit.

Niet meewerken aan eigen veroordeling

Maar we zijn er nog niet. Daar de Gemeente Eindhoven zichzelf er al bij voorbaat van overtuigd heeft dat de heer Van Baardwijk gefraudeerd heeft, en vervolgens inzage in zijn volledige administratie eist, kan gesteld worden dat de Gemeente Eindhoven van hem eist dat hij bewijzen aanlevert voor zijn schuld. Dat is dan weer in strijd met het principe dat een verdachte niet gedwongen kan worden mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Doorgaans wordt dat principe gehanteerd in strafzaken, maar ook dit geval kan het beschouwd worden als zijnde van toepassing.

Consequenties

Kortom, in al haar fanatisme om een bijstandsgerechtigde onderuit te trappen heeft de Gemeente Eindhoven zelfs Nederlandse en internationale wetgeving aan haar laars gelapt. We kunnen ons voorstellen dat dit nog hele vervelende consequenties voor de Gemeente Eindhoven gaat hebben.

Overigens is het niet de eerste keer dat de Gemeente Eindhoven probeert de heer Van Baardwijk de vernieling in te schoppen. In 2008 werd hij dakloos, waarop hij door de Gemeente Eindhoven uit de GBA werd uitgeschreven met als enige motivatie dat hij “een caravan in België zou hebben” en ‘dus’ naar België geëmigreerd zou zijn. Ook hier dus geen bewijs maar enkel een vermoeden, ook toen met rampzalige gevolgen want daardoor kwam de heer Van Baardwijk onder andere niet in aanmerking voor een uitkering.

Arbeitslosen nicht gewünscht

Het beleid van de Gemeente Eindhoven is dus duidelijk: wie niet werkt is niet welkom in Eindhoven.

En dan nog even dit…

We hebben helaas nog een bedroevende ontwikkeling moeten constateren. Gebleken is dat sommige (rechtsextremistische) individuen op Internet druk bezig zijn de eer en goede naam van de heer Van Baardwijk door het slijk te halen door berichten over hem te plaatsen welke niet op waarheid berusten.

Treft u lasterlijke opmerkingen over de heer Van Baardwijk aan, negeert u deze dan; voor betrouwbare informatie kunt u hier terecht en bij de heer Van Baardwijk zelf. Domrechtse haatzaaiers vormen geen betrouwbare bron van informatie.

Gerelateerde artikelen

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Volg ons op Facebook en Twitter!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg ons
Gratis abonnement via RSS Gratis abonnement via e-mail Volg Zwartboek Overheid op Facebook Volg Zwartboek Overheid op Twitter
Donaties
Het strijden tegen instanties is een kostbare zaak. Uw donatie maakt het mogelijk deze strijd voort te zetten!
Ziet u hierboven geen knop "Doneren"? Klik dan hier.