Wantoestanden binnen de Nederlandse overheid

Enige tijd geleden berichtten we dat Bureau Jeugdzorg Eindhoven weer eens wraak-aangifte had gedaan tegen een van haar slachtoffers, de heer Van Baardwijk uit Eindhoven. Inmiddels is er meer duidelijkheid in de zaak gekomen, en kunnen we u berichten dat net toen we dachten dat BJZ niet nog dieper kon zinken, BJZ zichzelf weer overtrof.

Op 16 april 2014 publiceerden we een artikel getiteld ‘Opnieuw wraakaangifte door Bureau Jeugdzorg Eindhoven‘ waarin u kon lezen dat de heer Van Baardwijk uit de krant (nou ja, krant… het amateurblaadje Eindhovens Dagblad) moest vernemen dat Marja van Heel, vestigingsdirectrice van BJZ Eindhoven, tegen de heer Van Baardwijk weer eens aangifte gedaan zou hebben wegens ‘laster’.

Vreemd verhoor

Vanwege deze aangifte is de heer Van Baardwijk gisteren een uur lang door de politie verhoord. Opmerkelijk genoeg kwam de feitelijke aangifte echter slechts beperkt ter sprake.

De heer Van Baardwijk werd onder meer gevraagd naar de namen en verblijfplaatsen van zijn kinderen, zijn inkomsten en uitgaven, dagbesteding, activiteiten op Internet, Twitteraccounts, e-mailadressen en de naam van zijn Internet Service Provider.

Gezien de zeer terechte kritiek welke hij op Internet uit over diverse instanties wijst dit er op dat men voornemens is een einde te maken aan zijn uitoefening van zijn grondwettelijke recht op vrijheid van meningsuiting door zijn Internetaansluiting af te laten sluiten en zijn accounts de nek om te draaien.

Hoofdofficier van Justitie Bart Nieuwenhuizen

Ook werd geïnformeerd naar zijn vermeende conflict met Hoofdofficier van Justitie Bart Nieuwenhuizen (OM Oost-Brabant). De heer Van Baardwijk gaf aan dat hij op zich geen conflict met Nieuwenhuizen heeft, maar laatstgenoemde weigert antwoord te geven op een aantal kritische doch alleszins redelijke vragen, zoals de vraag of hij kan begrijpen dat de stelselmatigheid waarmee aangiften tegen Bureau Jeugdzorg worden geseponeerd de indruk van corruptie kan wekken.

Daar ook dit niets te maken heeft met de aangifte door Bureau Jeugdzorg Eindhoven zou het ons niets verbazen als Nieuwenhuizen inmiddels ook aangifte tegen de heer Van Baardwijk heeft gedaan.

Bureau Jeugdzorg Eindhoven

Maar waar kwam de aangifte eigenlijk op neer? De redactie is in het bezit gekomen van de aangifte, uit het document blijkt dat Van Heel een klacht heeft ingediend tegen de heer Van Baardwijk wegens smaad/laster en belaging, met uitdrukkelijk verzoek tot rechtsvervolging. Het proces-verbaal van aangifte, en daarmee de verklaring van Van Heel, blijkt traditiegetrouw weer bol te staan van de feitelijke onjuistheden en de taalfouten.

De vermeende smaad/laster blijkt betrekking te hebben op tweets waarin de heer Van Baardwijk zijn frustraties uit en zich kritisch uitlaat over Bureau Jeugdzorg, waarbij het opvalt dat Van Heel (kennelijk indachtig het motto: ‘verzwijgen is geen liegen’) slechts delen van de inhoud van die tweets citeert, en niet de hele berichten. Over de inhoud van die tweets zijn door de politie overigens geen vragen gesteld.

De vermeende belaging blijkt betrekking te hebben op de schadeclaim ad. € 3.780.000 welke door de heer Van Baardwijk bij Bureau Jeugdzorg Eindhoven was ingediend nadat zijn computerapparatuur in opdracht van BJZ was gestolen door het schimmige bedrijfje Van Lith Gerechtsdeurwaarders & Incasso. BJZ vond zichzelf echter niet aan-sprakelijk voor de aangerichte schade en weigerde te betalen, waarop de heer Van Baardwijk de vijf betrokken personeelsleden van BJZ hoofdelijk aansprakelijk stelde en hen met enige regelmaat ging herinneren aan hun nog openstaande schuld.

Van Heel blijkt er niet van gediend te zijn om herinnerd te worden aan haar schuld, en heeft dus maar aangifte gedaan in de hoop dat haar vriendjes bij politie en Justitie er dan wel voor zullen zorgen dat ze niet meer met de consequenties van haar criminele gedrag geconfronteerd wordt.

Schadevergoeding

Maar het wordt nog gekker: hoewel Bureau Jeugdzorg Eindhoven geen enkele schade heeft geleden wil men nu ook nog een schadevergoeding!

Aangifte doen omdat je niet herinnerd wenst te worden aan het feit dat je schade hebt veroorzaakt en daarvoor aansprakelijk bent gesteld, en dan schadevergoeding eisen voor schade welke je niet geleden hebt—BJZ is werkelijk tot ongekend nieuwe diepten gezonken.

Drie keer is scheepsrecht?

Daarmee wordt dit de derde keer dat Bureau Jeugdzorg probeert haar bankrekening te spekken over de rug van de heer Van Baardwijk. Eerder al vorderde men € 30.000 aan dwangsommen plus een paar duizend euro aan kosten omdat hij zich niet aan een vonnis gehouden zou hebben, maar weigerde BJZ dat te onderbouwen.

Vervolgens werd bij BJZ een ruit ingeslagen en eiste BJZ van de heer Van Baardwijk daarvoor honderden euro’s aan schadevergoeding, ondanks het feit dat hij de dader niet was. De Rechtbank heeft hem van dit feit dan ook vrijgesproken.

Kennelijk denkt men bij BJZ: ‘Drie keer is scheepsrecht’ en hoopt men alsnog bij hun slachtoffer te kunnen incasseren. Zelf zijn we van mening dat BJZ er beter aan zou doen haar aansprakelijkheid te erkennen, de heer Van Baardwijk de door hem geleden schade te vergoeden, en hem verder met rust te laten.

Jurisprudentie

De hele geschiedenis rond de heer Van Baardwijk en onder andere Bureau Jeugdzorg kennende gaan we er vanuit dat hij, ondanks het feit dat hij in deze volledig in zijn recht staat, ook hiervoor wel weer veroordeeld zal worden. Kwalijk als dat is, voor veel mensen zal zo’n uitspraak vèrstrekkende (lees: zeer gunstige) gevolgen hebben.

Immers, door zo’n uitspraak ontstaat jurisprudentie waarmee iedereen eenvoudig van zijn schulden bevrijd kan worden: verzamel wat betalingsherinneringen en aanmaningen, doe dan aangifte tegen de schuldeiser wegens belaging, zwaai bij de rechter een keer met deze jurisprudentie, en je bent van je schulden af.

Mocht de heer Van Baardwijk hiervoor veroordeeld worden, dan zouden daarmee dus vele tienduizenden Nederlanders binnenkorthun schulden kwijtgescholden kunnen krijgen—al betwijfelen we of de heer Van Baardwijk zich daardoor zal laten weerhouden om toch z’n schade vergoed te krijgen door Bureau Jeugdzorg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg ons
Gratis abonnement via RSS Gratis abonnement via e-mail Volg Zwartboek Overheid op Facebook Volg Zwartboek Overheid op Twitter
Donaties
Het strijden tegen instanties is een kostbare zaak. Uw donatie maakt het mogelijk deze strijd voort te zetten!
Ziet u hierboven geen knop "Doneren"? Klik dan hier.