Wantoestanden binnen de Nederlandse overheid

#1201 Kort geding Bureau Jeugdzorg

Eind augustus 2012 werden op bevel van Bureau Jeugdzorg Eindhoven twee PC’s gestolen uit de woning van de heer Van Baardwijk. Zijn aangifte werd al direct geseponeerd, een klacht wegens niet-vervolging is nog in behandeling bij het Gerechtshof Oost-Brabant. Gezien de hechte band tussen Justitie en de Jeugd-zorg leek die procedure vrij kansloos, maar vandaag was er onverwacht een nieuwe ontwikkeling. Lees verder

Gisteren vond bij het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch een hoorzitting plaats in het kader van een artikel 12 procedure (klacht wegens niet-vervolging). Dit omdat Justitie weigerde onder andere Bureau Jeugdzorg Eindhoven en een viertal personeelsleden te vervolgen voor een aantal strafbare feiten.

Vorig jaar werden in opdracht van Bureau Jeugdzorg Eindhoven, na een nooit onder-bouwde vordering van € 30.000 en onder het voorwendsel van ‘beslaglegging’, twee PC’s meegenomen uit de woning van de heer Van Baardwijk. Die liet het er niet bij zitten en deed aangifte tegen BJZ plus een aantal personeelsleden daarvan, het incasso-bureau plus een aantal medewerkers en de eigenaar, en de bij de zaak betrokken Hulpofficier van Justitie.

De aangifte loog er niet om: huisvredebreuk, diefstal van computerapparatuur, chantage, oplichting, zware psychische mishandeling en misdaad tegen de menselijk-heid. Tot verbazing van de heer Van Baardwijk reageerde het Openbaar Ministerie met de mededeling dat men in de aangifte geen strafbare feiten had aangetroffen en dus niet tot onderzoek zou overgaan, laat staan tot vervolging van de daders.

Daarop diende de heer Van Baardwijk een klacht wegens niet-vervolging in. Gisteren was de hoorzitting, maar zoals gebruikelijk bij artikel 12 procedures leek de uitspraak al vast te staan — het Gerechtshof wekte niet de indruk alsnog te willen gaan vervolgen.

Volgens het Gerechtshof had men “geworsteld met de aangifte”; kennelijk was één grote verzamelaangifte dus te complex om te begrijpen, ondanks de gestructureerde opzet er van. Tijdens de zitting was het Hof vooral bezig met het aandragen van (drog)redenen om niet tot vervolging over te gaan. De procureur-generaal verweet de heer Van Baardwijk zelfs zijn gelijk te willen halen “door maar tegen iedereen aangifte te doen”. Tel daar nog bij dat één van de raadsvrouwen het grootste deel van de tijd haar hoofd ondersteunde met haar hand (en daarmee de indruk wekte bepaald niet geïnteresseerd te zijn), en dan moge het duidelijk zijn dat ook dit weer een geval was van ‘door de hoepeltjes springen’.

De uitspraak volgt op 14 mei 2013, maar wat die uitspraak zal zijn laat zich al raden: wederom zal misdaad niet bestraft worden.

Daarmee wordt echter een gevaarlijk precedent geschapen: door niet te vervolgen verklaart het Gerechtshof feitelijk dat het plegen van misdrijven toegestaan is, zolang het maar gebeurt onder het mom van ‘civiele kwestie’. Zoals het er nu naar uit ziet kunt u dus vanaf medio mei, met de uitspraak van het Gerechtshof in de hand, iedereen die u geld schuldig is ongestraft mishandelen.

Het gebeurt maar zelden, maar deze keer hebben we zowaar positief nieuws te melden: vanochtend is een inval gedaan bij Kusters Facilities BV te Eindhoven waarbij de op bevel van Bureau Jeugdzorg Eindhoven ontvoerde en gegijzelde PC van de heer Van Baardwijk is bevrijd. Daarmee is na 79 dagen een einde gekomen aan dit gijzelingsdrama. Bij de bevrijdingsactie zijn geen doden en/of gewonden gevallen, maar (helaas) ook geen aanhoudingen verricht. Verdere acties naar aanleiding van dit gijzelingsdrama worden niet uitgesloten.

Hardware, software en data lijken op het eerste gezicht nog intact. Dan wacht de heer Van Baardwijk nu de zware taak van het bijwerken van zo’n 2,5 maand aan achterstallige projectadministratie en daarmee het stukje bij beetje terugbrengen van de noodzakelijke structuur in zijn autistenbestaan. Die is dus nog wel even bezig…

Oké, in de praktijk heeft de heer Van Baardwijk vanochtend gewoon zijn gestolen PC teruggehaald nadat die tegen alle verwachting in door Bureau Jeugdzorg Eindhoven was vrijgegeven, maar laten we eerlijk zijn: een verhaal met kreten als ‘inval’, ‘bevrijdingsactie’ en ‘gijzelingsdrama’ klinkt natuurlijk wel een stuk spannender. 🙂

Dat terughalen ging overigens niet van een leien dakje. Bureau Jeugdzorg Eindhoven had weliswaar aan Incassobureau Van Lith doorgegeven dat de PC geretourneerd kon worden, maar zoals al was verwacht had men bij Van Lith niet even de moeite genomen om dat ook aan Kusters Facilities door te geven.

 

In een brief aan de advocaat van de heer Van Baardwijk heeft Bureau Jeugdzorg Eindhoven laten weten de PC van de heer Van Baardwijk per 15 november 2012 te zullen retourneren. BJZ zou echter BJZ niet zijn als er niet weer eisen gesteld zouden worden:

Dhr. van Baardwijk krijgt zijn computer terug op 15 november 2012 als hij niets op internet schrijft over medewerkers van Bureau Jeugdzorg.

Het blijft een slecht huwelijk, Bureau Jeugdzorg en de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting…

De redactie is er nog niet van overtuigd dat Bureau Jeugdzorg die toezegging gaat nakomen. Uit onze poll (zie de rechterkolom) blijkt dat onze lezers ons wantrouwen delen: inmiddels is er vijf keer gereageerd, de respondenten zijn unaniem van mening dat de heer Van Baardwijk zijn PC niet per 15 november terug zal krijgen.

We zijn benieuwd of Bureau Jeugdzorg tegelijk met die PC dan ook de gevorderde schadevergoeding zal overhandigen; met € 10.000 per kalenderdag bedraagt die schadevergoeding per 15 november 2012 maar liefst € 790.000 — een leuke aanvulling als je in de bijstand zit.

Enige tijd geleden werd door Van Lith Gerechtsdeurwaarders en Incasso uit Eindhoven in opdracht van Bureau Jeugdzorg Eindhoven de PC van de heer Van Baardwijk in beslag genomen, waarna BJZ de heer Van Baardwijk onder druk ging zetten. Uiteindelijk kwam het er op neer dat de PC per 15 oktober 2012 geretourneerd zou worden als voor die tijd enkele door BJZ aangegeven documenten en namen van deze site zouden worden verwijderd.

De documenten en namen werden verwijderd, Bureau Jeugdzorg Eindhoven hield zich echter niet aan haar woord waarop de documenten weer teruggeplaatst werden. Quid pro quo, nietwaar?

Vorige week eiste Bureau Jeugdzorg Eindhoven via de advocaat van de heer Van Baardwijk opnieuw dat er van alles en nog wat verwijderd zou worden, deze eis diende vóór dinsdag 23 oktober 2012 ingewilligd te worden en dan zou de PC per 15 november 2012 geretourneerd worden. Zoals gebruikelijk schitterde de juridisch onderbouwde rechtvaardiging voor het achterhouden van de PC weer door afwezigheid. Mw.mr. Stappaerts, de advocate van BJZ, is verzocht die rechtvaardiging aan te leveren maar tot op heden hullen zowel mr. Stappaerts als haar cliënte zich hierover in veelzeggend stilzwijgen.

Een “omvangrijke” lijst

Volgens mr. Stappaerts en Bureau Jeugdzorg Eindhoven zou het gaan om “een omvangrijke lijst” met documenten met “onnodig grievende” inhoud. De lijst omvatte maar liefst 50 vermeldingen van documenten en ander materiaal. Althans, tot de redactie de lijst eens aan een nauwkeurig onderzoek onderwierp.

 • De eerste en tweede reeks van tien punten bleken identiek te zijn. Restant: 40 punten.
 • Acht dubbele vermeldingen. Restant: 32 punten.
 • Vijf verwijzingen naar artikelen waarin het woord ‘wil’ (als vervoeging van het werkwoord ‘willen’) gelijkgesteld wordt met de voornaam ‘Wil’ van een van de gezinsvoogden. Restant: 27 punten.
 • Twee verwijzingen naar een zoekresultaat “Er is niks hier”. Wat er niet is kan ook niet verwijderd worden. Restant: 25 punten.
 • Twee verwijzingen naar websites van derden (topsy.com en 123people.nl). Restant: 23 punten.
 • Een verwijzing naar de door BJZ zelf geëiste rectificatie. Waarom BJZ eerst plaatsing van een rectificatie en vervolgens verwijdering van diezelfde rectificatie eist is een raadsel. Bovendien is genoemde rectificatie (in overeenstemming met het vonnis) al weken geleden verwijderd. Restant: 22 punten.
 • Een verwijzing naar een artikel (#1203 Code Rood) waarin BJZ en haar personeel niet eens genoemd worden. Restant: 21 punten.
 • Een verwijzing naar een artikel met namen van gezinsvoogden waaruit die namen al verwijderd zijn. Restant: 20 punten.
 • Een verwijzing naar de mogelijkheid voor lezers van deze website om zich op nieuwe berichten te abonneren. Restant: 19 punten.

Het restant kan dan nog verder onderverdeeld worden in:

 • Drie documenten met “onnodig grievende uitlatingen” welke correspondentie afkomstig van BJZ zelf blijken te zijn. Kennelijk laat men zich bij BJZ dus “onnodig grievend” uit over zichzelf. Voer voor psychologen.
 • Twee uitspraken van de Klachtencommissie naar aanleiding van ingediende klachten. Kennelijk houdt BJZ de heer Van Baardwijk verantwoordelijk voor de uitlatingen van anderen.
 • Een verwijzing naar een namens BJZ uitgebrachte dagvaarding.
 • 13 overige documenten.

De documenten uit het lijstje met de resterende 19 punten alsmede een vijftal artikelen zijn inmiddels verwijderd, al is het in een aantal gevallen enkel uit coulance, niet omdat er iets in die documenten en artikelen zou staan wat als “onnodig grievend” aangemerkt zou kunnen worden.

Website en Twitter

Onderaan die “omvangrijke” lijst vinden we dan nog de vermelding:

Daarnaast: Zwartboekoverheid.nl Wat nog steeds zeer negatief schrijft over BJZ en de tweets van Dhr van baardwijk

Die formulering suggereert dat men eigenlijk niet alleen de documenten op die “omvangrijke” lijst verwijderd wil zien maar zowel deze website als alle Twitteraccounts van de heer Van Baardwijk opgeheven wil zien. Terzake wijst de redactie dan toch even op onderstaande documenten waarin het grote goed genaamd ‘vrijheid van meningsuiting’ is vastgelegd:

 • Artikel 19 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
 • Artikel 10 Europese Verklaring van de Rechten van de Mens
 • Artikel 19 Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten
 • Artikel 7 Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden

De redactie vertrouwt er op dat mr. Stappaerts wel in staat zal zijn aan haar cliënte uit te leggen dat ook haar cliënte het grondwettelijke recht op vrijheid van meningsuiting dient te respecteren.

Poll

De betreffende documenten zijn dus verwijderd, nu is het afwachten of Bureau Jeugdzorg Eindhoven vriend en vijand gaat verrassen door haar toezegging deze keer wel na te komen. Gelooft u, geachte lezer, dat het zal gebeuren? We hebben speciaal voor de gelegenheid een nieuwe poll geplaatst in de rechterkolom (even terug naar boven scrollen), u bent van harte uitgenodigd uw stem uit te brengen.

Volg ons
Gratis abonnement via RSS Gratis abonnement via e-mail Volg Zwartboek Overheid op Facebook Volg Zwartboek Overheid op Twitter
Donaties
Het strijden tegen instanties is een kostbare zaak. Uw donatie maakt het mogelijk deze strijd voort te zetten!
Ziet u hierboven geen knop "Doneren"? Klik dan hier.