Wantoestanden binnen de Nederlandse overheid

Het is nu officieel: de Gemeente Eindhoven heeft een ernstig zieke inwoner ter dood veroordeeld door zijn uitkering te beëindigen. De door burgemeester Rob van Gijzel en wethouder Staf Depla zo vurig gewenste Fascistische Stadstaat Eindhoven is een feit geworden.

Vorige week kreeg de uitkeringsgerechtigde heer van Baardwijk op zijn bankrekening € 413,00 bijgeschreven, nog niet de helft van wat hij eigenlijk had moeten ontvangen aan uitkering. Zoals tegenwoordig gebruikelijk bij kritische vragen aan instanties en hun personeel kreeg hij geen antwoord op de vraag waarom hij niet zijn volledige uitkering had ontvangen en wanneer hij de rest betaald zou krijgen, en geen reactie op zijn verzoek de rest (iets meer dan € 500) per direct over te maken.

De heer Van Baardwijk heeft tenslotte ook rekeningen te betalen en moet ook eten, en beschikt in tegenstelling tot figuren als burgemeester Van Gijzel en wethouder Depla niet over een banksaldo van zeven of acht cijfers voor de komma.

Ter dood veroordeeld

Gisteren ontving hij zijn uitkeringsspecificatie, waaruit bleek dat het betaalde bedrag zijn uitkering was over de periode 1 tot 14 juli 2015. De formele bevestiging van het beëindigen van zijn uitkering is nog steeds niet ontvangen (en zal waarschijnlijk ook niet komen, om te voorkomen dat de heer Van Baardwijk een bezwaarprocedure zal starten of naar de rechter stapt), maar de betekenis moge duidelijk zijn:

De Gemeente Eindhoven heeft moedwillig de uitkering van de autistische, in extreme mate aan PTSS lijdende heer Van Baardwijk beëindigd op grond van een onbewezen beschuldiging van uitkeringsfraude, en hem daarmee effectief ter dood veroordeeld. Op Facebook heeft hij reeds aangegeven nog voor ongeveer twee weken eten in huis te hebben. Daarna wacht hem de hongerdood, want geen geld betekent geen eten.

En Van Gijzel en Depla maar blijven beweren in de media dat Eindhoven zo’n sociale stad is…

Gemeente Eindhoven schendt mensenrechten

Ieder mens heeft recht op eten en een dak boven zijn hoofd (het zogeheten bed-bad-en-brood). Daarnaast is iemand onschuldig tot zijn tegendeel bewezen is, en hoeft een beschuldigde niet zelf zijn (on)schuld aan te tonen. Dat is niet zomaar wetgeving, dat alles is ook terug te vinden in zowel de Europese als de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens—wetgeving en verdragen waar ook de Gemeente Eindhoven zich aan dient te houden, ook al denken Van Gijzel en Depla daar anders over.

Misdaden tegen de menselijkheid

Rechten dus welke door de Gemeente Eindhoven in het algemeen en door Van Gijzel en Depla in het bijzonder met voeten getreden worden, zodat we moeten concluderen dat de Gemeente Eindhoven in het algemeen, en Van Gijzel en Depla in het bijzonder (samen met nepjurist Robert B. en (a)sociaal-rechercheur Dirk B.), schuldig zijn aan het plegen van misdaden tegen de menselijkheid.

Humanitaire gronden

Zelfs al zou de vermeende fraude door de heer Van Baardwijk bewezen zijn (waarbij overigens ook nog het verschijnsel ‘verwijtbaarheid’ een rol speelt), dan nog zou de Gemeente Eindhoven hem puur op humanitaire gronden zijn uitkering moeten laten behouden. Hij heeft immers niet gevraagd om zijn autisme en er al helemaal niet om gevraagd jarenlang op zo’n gruwelijke wijze behandeld te worden door onder andere hele hordes ambtenaren en hulpverleners dat hij er een extreme vorm van PTSS aan over hield.

Consequenties

Zoiets kan, mag en zal niet zonder gevolgen blijven. Zo zien we het nog wel gebeuren dat door hun slachtoffer aangifte gedaan wordt tegen Van Gijzel, Depla, Robert B. en Dirk B. wegens misdaden tegen de menselijkheid (altijd goed voor je politieke carrière, zo’n aangifte), en een en ander uiteindelijk de landelijke media gaat halen.

Zelf zullen we dit viertal, en met name Van Gijzel en Depla, in elk geval geen moment rust gunnen tot op z’n minst de heer Van Baardwijk zijn uitkering met terugwerkende kracht teruggekregen heeft, plus een forse schadevergoeding.

Daarnaast zal de Gemeenteraad, als die haar geloofwaardigheid als de meest linkse Gemeenteraad uit de Eindhovense geschiedenis nog wil behouden, het onmiddellijke vertrek moeten eisen van Van Gijzel en Depla. Van een links gemeentebestuur mag men immers een sociaal beleid verwachten, geen hielenlikkerij in de werkkamers van Rob van Gijzel en Staf Depla.

Twee weken

De Gemeente Eindhoven heeft het tot beleid verheven om uitkeringsgerechtigden te beschuldigen, meteen een sanctie op te leggen, en vervolgens de betrokkene twee weken de tijd te geven zijn of haar (on)schuld te bewijzen. Echter, wat de Gemeente Eindhoven kan kunnen wij ook, en dus hebben we conform hun eigen beleid Van Gijzel, Depla, Robert B. en Dirk B. per e-mail verzocht binnen twee weken het bewijs van hun (on)schuld aan te leveren.

Met cc: naar de Gemeenteraad en de media. Zo zijn we dan ook wel weer. 🙂

Eveneens in overeenstemming met hun eigen beleid zullen we het uitblijven van dat bewijs beschouwen als een schuldbekentenis.

Gerelateerde artikelen

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Volg ons op Facebook en Twitter!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg ons
Gratis abonnement via RSS Gratis abonnement via e-mail Volg Zwartboek Overheid op Facebook Volg Zwartboek Overheid op Twitter
Donaties
Het strijden tegen instanties is een kostbare zaak. Uw donatie maakt het mogelijk deze strijd voort te zetten!
Ziet u hierboven geen knop "Doneren"? Klik dan hier.