Wantoestanden binnen de Nederlandse overheid

Na enkele dagen geleden haar eis afgezwakt te hebben, heeft de Gemeente Eindhoven alsnog de oorspronkelijke en krankzinnige hoeveelheid bewijsmateriaal geëist dat de autistische, aan extreme PTSS lijdende heer Van Baardwijk moet aanleveren om aan te tonen dat hij (on)schuldig is aan uitkeringsfraude.

In eerste instantie stelde de Gemeente Eindhoven absurde eisen met betrekking tot de bewijslast welke de heer Van Baardwijk aan diende te leveren teneinde òf te bewijzen dat hij schuldig is aan uitkeringsfraude, òf te bewijzen dat hij onschuldig is. Aan het criminele, mensenrechten-schendende karakter van het beleid van burgemeester Rob van Gijzel en wethouder Staf Depla hebben we al eerder aandacht besteed.

Eisen omlaag…

Enkele dagen geleden, tijdens iets wat voor een gesprek door moest gaan met ‘jurist’ Robert B. en (a)sociaal-rechercheur Dirk B., waarbij ook Gerry Verstraten (vestigingsdirecteur Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering) zonder reden aanwezig was, werd die eis teruggebracht tot de eis dat de heer Van Baardwijk alle bankafschriften sinds 30 december 2011 aan moest leveren plus een overzicht van zijn PayPalaccount. Een en ander zou schriftelijk bevestigd worden.

…en eisen weer omhoog

Gisteren, twee dagen na het gesprek, arriveerde de bevestiging. Wat bleek echter? De Gemeente Eindhoven eist alsnog het volledige pakket aan documenten, inclusief de absurd hoge graad van bewijs, inclusief de eis dat de heer Van Baardwijk afschriften aanlevert van de bankrekeningen van iedereen van wie hij de afgelopen jaren geld zou hebben ontvangen.

Voor de Gemeente Eindhoven is het namelijk niet voldoende dat die ontvangst op een bankafschrift van de heer Van Baardwijk vermeld staat, het moet bewezen worden door een bankafschrift van de betaler waar de afboeking op staat.

Ambtenarenlogica

Volgens Dirk B. zouden die afschriften ook nodig zijn om te bewijzen dat, als iemand contant geld op de rekening van de heer Van Baardwijk zou hebben gestort, de gulle gever ook inderdaad dat geld had. Het ontgaat ons hoe iemand geld kan storten als hij of zij dat geld niet eens heeft, dus als Dirk ons dat even uit zou willen leggen: graag!

Dossieronderhoud

Dirk B. had zich er makkelijk vanaf gemaakt: hij bleek gewoon de oorspronkelijke lijst met eisen nog een keer uitgeprint te hebben. Dat bleek uit het feit dat onder andere geëist wordt dat de heer Van Baardwijk afschriften aanlevert van een bankrekening waarvan het rekeningnummer exact overeenkomt met zijn burgerservicenummer. Een bankrekening derhalve welke niet bestaat.

Eerder had hij al aan ambtenaar Berdien V. doorgegeven dat ze beter moest lezen, in een zeldzame vlaag van eerlijkheid gaf die vervolgens ook toe dat het een fout was, maar kennelijk behoort ook het naar behoren bijwerken van dossiers niet tot de vaardigheden van Eindhovense ambtenaren.

Geen reactie van Dirk B.

Om duidelijkheid te verkrijgen stuurde de heer Van Baardwijk een e-mail naar Dirk B. met de vraag wat hij nu eigenlijk wilde: het complete of het gereduceerde pakket aan documenten. Ook heeft hij voorgesteld het hele circus op te schorten en zijn uitkering te herstellen tot de bezwaarcommissie uitspraak heeft gedaan.

B. heeft nog niet gereageerd, en de Gemeente Eindhoven kennende verwachten we ook niet dat hij ooit zal reageren. De ervaring leert dat men ook bij de Gemeente Eindhoven niet gediend is van vragen; daar wil men enkel volledige onderdanigheid en onderwerping zien.

Gerelateerde artikelen

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Volg ons op Facebook en Twitter!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg ons
Gratis abonnement via RSS Gratis abonnement via e-mail Volg Zwartboek Overheid op Facebook Volg Zwartboek Overheid op Twitter
Donaties
Het strijden tegen instanties is een kostbare zaak. Uw donatie maakt het mogelijk deze strijd voort te zetten!
Ziet u hierboven geen knop "Doneren"? Klik dan hier.