Wantoestanden binnen de Nederlandse overheid

Tot ieders verrassing wil de Gemeente Eindhoven, na eerst geweigerd te hebben met hun slachtoffer de heer Van Baardwijk in gesprek te gaan, opeens wel in gesprek met hem. Maar tegelijkertijd willen ze dat ook weer niet.

Zaterdag vond de heer Van Baardwijk in zijn Inbox een e-mail van Gerry Verstraten, de vervanger-wegens-vakantie van zijn reguliere reclasseringswerker. Die e-mail was vrijdagavond verzonden, in het bericht deelde Verstraten hem mede dat de Gemeente Eindhoven een dag eerder telefonisch contact met hem had opgenomen.

In dat telefoongesprek was een gesprek ingepland voor aanstaande dinsdag tussen de Gemeente Eindhoven en de heer Van Baardwijk. Verstraten liet weten deel te zullen nemen aan dat gesprek, ook al is daar geen reden voor en zal zijn aanwezigheid zelfs meer kwaad dan goed doen, gezien zijn eerdere grensoverschrijdende gedrag. Net als de Gemeente Eindhoven vindt ook Verstraten het normaal om mensen zonder enige vorm van bewijs te beschuldigen.

De Gemeente Eindhoven zou de heer Van Baardwijk een brief gestuurd hebben over dat gesprek, maar die was zaterdag aan het begin van de middag nog niet ontvangen.

Vragen

De eerste vraag welke zich opdringt is waarom de Gemeente Eindhoven een gesprek met de heer Van Baardwijk niet inplant door, zoals bij normale mensen gebruikelijk, even contact met hem op te nemen, maar contact op te nemen met Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering.

De tweede vraag is dan waarom Verstraten een en ander pas op vrijdagavond aan de heer Van Baardwijk meldde terwijl hij zelf donderdag al op de hoogte was. Dat klinkt als een doelbewuste, kwaadaardige poging om de tijd welke de heer Van Baardwijk heeft om te reageren zo kort mogelijk te houden.

De derde vraag is waarom Verstraten bij dat gesprek aanwezig wil zijn, ondanks het feit dat hij geen partij is, ook geen hulpverlener van de heer Van Baardwijk is, en er derhalve niets te zoeken heeft.

Gesprek maar geen gesprek

Even leek het er op dat er schot in de zaak zou komen, maar die vreugde bleek van korte duur. De brief van de Gemeente Eindhoven, ondertekend door ene mr. R.B., arriveerde aan het einde van de middag. Uit de brief blijkt dat de Gemeente Eindhoven allerminst van plan is deze zaak op een fatsoenlijke wijze op te lossen. Letterlijk schrijft men:

Dit gesprek heeft primair als doel om u, voor zover nodig, uitleg te geven over dit onderzoek en de door ons opgevraagde gegevens en eventuele vragen die u heeft te beantwoorden.

 

De Gemeente Eindhoven wil de heer Van Baardwijk dus niet spreken om het conflict opgelost te krijgen. In plaats daarvan houdt men ook bij de Gemeente Eindhoven vast aan het vooroordeel dat autisten allemaal zwakbegaafde idioten zijn die je alles tien keer heel duidelijk uit moet leggen voordat ze het begrijpen.

U kent het soort gesprekken wellicht, die (doorgaans eenzijdige) gesprekken waarin iemand u probeert te overtuigen van zijn gelijk en vervolgens het gesprek eindigt met de opmerking “Denk er maar eens even over na”, wat uitgesproken wordt op een toon die overduidelijk maakt dat daarmee bedoeld wordt “Ga thuis maar eens bedenken waarom ik gelijk heb en u niet”.

Een en ander wordt onderbouwd door de volgende tekst uit de brief:

Ik wil u er tot slot wel op wijzen dat het gesprek niets af doet aan de tot op heden verzonden correspondentie en de daarin gedane verzoeken om inlichtingen.

Een eis is geen verzoek

Gemeente Eindhoven: u heeft de uitkering van de heer Van Baardwijk zonder geldige reden opgeschort. Daarbij heeft u gesteld dat hij binnen twee weken ruim 3,5 jaar aan administratie aan moet leveren met volledige verantwoording van elke cent, waarbij u een onhaalbaar hoge graad van bewijs vordert, aangevuld met de mededeling dat anders zijn uitkering definitief beëindigd zal worden. Daarmee is het geen “verzoek om inlichtingen” maar een absurd eisenpakket in combinatie met bedreiging.

Daarnaast is de Gemeente Eindhoven bekend met het feit dat de heer Van Baardwijk autist is en in extreme mate aan PTSS lijdt, maar dat houdt de Gemeente Eindhoven niet tegen om een toch al zwaar getraumatiseerde man nog verder te traumatiseren.

Dat is geen gedrag dat past bij een democratische rechtsstaat, dat is gedrag dat past bij een fascistische politiestaat à la Nazi-Duitsland.

Gemeente in de verdediging

Uit de geciteerde tekst blijkt onmiskenbaar dat het gesprek uitsluitend bedoeld is om de heer Van Baardwijk nogmaals te vertellen dat hij z’n kritische mond moet houden en moet doen wat de Gemeente Eindhoven beveelt. Tegelijkertijd zal men trachten te verdedigen dat er niks mis mee is om mensen zonder enig bewijs te beschuldigen van uitkeringsfraude, ze meteen ook maar hun uitkering af te nemen, en te stellen dat ze hun onschuld maar moeten bewijzen.

Wat uit de brief niet blijkt is wie er namens de Gemeente Eindhoven bij dat gesprek aanwezig zullen zijn. Daar het gaat om gemeentelijk beleid zouden burgemeester Rob van Gijzel en wethouder Staf Depla aanwezig moeten zijn, maar gezien hun gewoonte om te weigeren lastige vragen te beantwoorden zullen die ongetwijfeld doen alsof ze op vakantie zijn, en niet verschijnen.

Een bevel is geen uitnodiging

Dan demonstreert de Gemeente Eindhoven ook nog even haar—bij instanties helaas gebruikelijke—totaal verknipte opvatting van het begrip ‘uitnodiging’. Men schrijft:

Het gesprek zal plaatsvinden op [..]. Ik verzoek u deze uitnodiging mee te nemen [..]

 

Als de ene partij zonder overleg met de andere partij aangeeft waar en wanneer een gesprek zal plaatsvinden is dat geen uitnodiging, dat is een bevel. Bevelen zijn er voor militairen en voor honden, niet voor autistische, zwaar getraumatiseerde burgers.

Wijze les voor de Gemeente Eindhoven: dergelijk gedrag is een vorm van dwang en drang. Als er iets is wat je bij autisten nou juist niet moet doen, tenzij je ruzie zoekt, dan is het wel dwang en drang toepassen. Wie dat toch doet, doet dat geheel op eigen risico.

Gemeente Eindhoven gaat voor oorlog

Even leek het er op dat er een opening zou komen en een oplossing in zicht zou zijn, maar het lijkt er nu op dat de Gemeente Eindhoven kiest voor een conflict dat ze nog jaren zal heugen. En vele malen meer zal kosten dan de besparing die een stopgezette uitkering oplevert.

Gerelateerde artikelen

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Volg ons op Facebook en Twitter!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg ons
Gratis abonnement via RSS Gratis abonnement via e-mail Volg Zwartboek Overheid op Facebook Volg Zwartboek Overheid op Twitter
Donaties
Het strijden tegen instanties is een kostbare zaak. Uw donatie maakt het mogelijk deze strijd voort te zetten!
Ziet u hierboven geen knop "Doneren"? Klik dan hier.