Wantoestanden binnen de Nederlandse overheid

Gisteren publiceerden we dat de heer Van Baardwijk de Gemeente Eindhoven had uitgenodigd voor een gesprek. Dat had hij gedaan op advies van het Leger des Heils. In plaats van steun kreeg hij van het Leger des Heils nog een trap na.

Op voorstel van Gerry Verstraten, vestigingsmanager bij wat voluit ‘Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering’ heet, stuurde de heer van Baardwijk gisteren een alleszins netjes geformuleerde uitnodiging naar alle betrokkenen: burgemeester Rob van Gijzel, wethouder Staf Depla, ambtenaar Berdien V., en de heer Verstraten.

De tekst luidde als volgt (exclusief de normale formaliteiten):

Het moge duidelijk zijn dat het conflict tussen de Gemeente Eindhoven en mij druk bezig is te escaleren, hetgeen enkel kan leiden tot een situatie waar niemand beter van zal worden. U weet allen waar het over gaat, zodat dit hier niet nader toegelicht hoeft te worden.
Teneinde verdere escalatie te voorkomen en tot een oplossing te komen nodig ik u uit voor een gezamenlijk gesprek. Aanwezigen: de heer Van Gijzel, de heer Depla, de heer/mevrouw V., mijzelf, en optioneel de heer Verstraten van Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering. Gezien het spoedeisende karakter van deze zaak stel ik voor dit gesprek plaats te laten vinden op vrijdag 31 juli 2015 om 10:00 uur op het Stadhuis. Eventueel kan ik gezamenlijk overleg een andere datum en tijd vastgesteld worden, waarbij echter het spoedeisende karakter van de zaak niet uit het oog verloren mag worden.

 

Alleszins netjes, toch? Betrokkenen worden uitgenodigd, de heer Van Baardwijk doet een voorstel voor datum, tijd, en locatie, en laat de mogelijkheid open om daar van af te wijken, mocht iemand verhinderd zijn.

Wat wij hier zien is een toonzetting en formulering waar menige instantie nog heel wat van kan leren. Met name cliënten van het UWV zullen daar alles van af weten.

Reclassering reageert met botte bijl

Bij de Gemeente Eindhoven vond men het echter niet nodig om te reageren, waarop de heer Van Baardwijk de reclassering verzocht namens hem telefonisch contact met de Gemeente Eindhoven op te nemen. Verstraten reageerde als volgt.

We spraken elkaar gisteren en ik was blij te zien dat je het iniatief hebt genomen tot een gesprek. Echter, jammer vond ik het dat je daarbij direct allerlei eisen van aanwezigheid formuleert en dit op een enigszins dwingend overkomende wijze. Ik vind het niet reëel om te verwachten dat een gesprek over deze materie plaatsvindt met de burgemeester en wethouder. Eerst zal het gesprek gevoerd moeten worden met een ambtenaar die verantwoordelijk is voor dat deel van het proces waar jij over klaagt.
Om die reden ga ik niet de gemeente bellen. Het prikken van een overlegmoment zal overigens in gezamenlijkheid moeten gebeuren. Ieder afzonderlijk van ons beschikt niet over de beschikbaarheid in elkaars agenda.

Niet nederig en onderdanig genoeg

Kennelijk was zelfs de volstrekt normale toonzetting nog niet nederig en onderdanig genoeg. Het ontgaat ons echter volledig wat er aan “eisen” gesteld wordt en wat er “dwingend” is aan de uitnodiging.

Iemand een brief sturen met “volgens ons bent u schuldig aan uitkeringsfraude ook al hebben we geen bewijs, we zetten uw uitkering stop, u dient binnen twee weken uw volledige administratie sinds 30 december 2011 aan te leveren en daarbij elke cent te verantwoorden om zo uw onschuld te bewijzen”—kijk, dat is “eisend en dwingend”. Niet “ik nodig u uit” en “ik stel voor”.

Als je het zelf beter kunt…

Indachtig het motto “als je het zelf beter kunt, laat je dan door mij niet tegenhouden” heeft de heer Van Baardwijk de heer Verstraten verzocht een aangepaste tekst aan te leveren welke wèl nederig en onderdanig genoeg is. De heer Verstraten kennende (we hebben al meer over hem gehoord en daar werden we niet blij van) zal die tekst er ongetwijfeld niet komen.

Leger des Heils helpt alleen zichzelf

Het Leger des Heils beweert er te zijn om mensen te helpen; ook de reclasseringstak beweert dat. Waar het in de praktijk op neerkomt: de Gemeente Eindhoven trapt een toch al zwaar getraumatiseerde burger de vernieling in, en het Leger des Heils geeft hem nog een trap na, in plaats van hem te helpen.

Voor een club welke zichzelf ‘christelijk’ durft te noemen hebben ze nogal een, laten we zeggen… bijzondere… interpretatie van wat Jezus predikte.

Gerelateerde artikelen

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Volg ons op Facebook en Twitter!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg ons
Gratis abonnement via RSS Gratis abonnement via e-mail Volg Zwartboek Overheid op Facebook Volg Zwartboek Overheid op Twitter
Donaties
Het strijden tegen instanties is een kostbare zaak. Uw donatie maakt het mogelijk deze strijd voort te zetten!
Ziet u hierboven geen knop "Doneren"? Klik dan hier.