Wantoestanden binnen de Nederlandse overheid

De Gemeente Eindhoven heeft de uitkering stopgezet van een autistische inwoner welke ook nog eens in extreme mate lijdt aan PTSS—met alle rampzalige gevolgen van dien. De reden: een ongefundeerde beschuldiging van uitkeringsfraude.

Facebook Profile PhotoDe man in kwestie, de 48-jarige Jeroen van Baardwijk (foto), ontving sinds 2011 een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand (sinds 1 januari 2015 de Participatiewet). Op 20 juli 2015 ontving hij een brief van de Gemeente Eindhoven met het verzoek financiële informatie te verstrekken, in het kader van een (standaard) onderzoek naar zijn recht op een uitkering.

De heer Van Baardwijk reageerde dezelfde dag nog en meende daarmee aan zijn verplichtingen voldaan te hebben. Twee dagen later echter ontving hij opnieuw een brief: volgens de Gemeente Eindhoven zou hij niet alle informatie aangeleverd hebben. De heer Van Baardwijk bestrijdt dit, volgens hem heeft hij wel alles aangeleverd maar is de betreffende ambtenaar nogal slordig geweest en wat stukken kwijtgeraakt.

Absurde eis

Dat was echter nog maar het begin. In dezelfde brief deelde de Gemeente mede dat hij zijn volledige financiële administratie sinds 30 december 2011 diende te overleggen, inclusief absurde eisen met betrekking tot de onderbouwing van alle ontvangen bedragen. Die tot op de laatste cent gespecificeerde en onderbouwde administratie over de laatste 3,5 jaar diende dan ook nog binnen twee weken ingeleverd te worden.

Ter illustratie: de heer Van Baardwijk zou wat verkocht hebben via Marktplaats, de Gemeente Eindhoven eist van hem thans dat hij bij de diverse vermeende kopers afschriften van hun bankrekeningen opvraagt om te bewijzen dat zij inderdaad geld op zijn bankrekening zouden hebben overgemaakt.

Honderdduizenden particulieren verkopen hun overbodige spulletjes via sites als Marktplaats. Denkt men bij de Gemeente Eindhoven nu echt dat al die mensen een uitgebreide administratie bijhouden van wanneer ze wat aan wie tegen welke prijs verkocht hebben? En denkt de Gemeente Eindhoven nu echt dat als een verkoper drie jaar later komt vragen om een kopie van een bankafschrift van de koper, dat die koper dat dan wel even zal verstrekken? Vooropgesteld dat je die koper nog terug weet te vinden?

U eet te weinig

Geloof het ook niet, maar de Gemeente Eindhoven eist dan ook nog dat de heer Van Baardwijk bewijst hoe hij voorziet in zijn levensonderhoud. De reden hiervoor is dat uit zijn bankafschriften zou blijken dat zijn uitgaven voor levensonderhoud 50% onder het gemiddelde zouden liggen. Kennelijk ontgaat het de Gemeente Eindhoven dat ‘gemiddelde uitgaven voor levensonderhoud’ betekent dat er ook mensen zullen zijn die meer of juist minder uitgeven dan dat gemiddelde. Daarom heet het ook een gemiddelde, en niet een bovengrens, ondergrens, of vast bedrag.

Dat schijnt het begrip van de dienstdoende ambtenaar echter te boven te gaan.

Negatief bewijs bestaat niet maar moet wel geleverd worden

De heer Van Baardwijk heeft aangegeven volledig in zijn eigen levensonderhoud te voorzien, wat de Gemeente Eindhoven nu dus feitelijk eist is dat hij bewijst dat er niet op enige andere wijze in zijn levensonderhoud voorzien wordt.

Het is echter per definitie onmogelijk te bewijzen dat je iets niet doet, dergelijk bewijs eisen is hetzelfde als—om maar een voorbeeld te noemen—van burgemeester Rob van Gijzel te eisen dat hij bewijst niet omgekocht te worden door het bedrijfsleven, of te eisen dat hij bewijst zijn beide dochters niet seksueel misbruikt te hebben.

Waarmee we overigens niet willen beweren dat Rob van Gijzel omgekocht wordt of zijn dochters misbruikt heeft; in tegenstelling tot de Gemeente Eindhoven huldigen wij namelijk wèl het principe ‘onschuldig tot het tegendeel bewezen is’.

Schuldig tot het tegendeel bewezen is

Maar het werd nog erger: de heer Van Baardwijk werd tevens medegedeeld dat zijn uitkering met ingang van 15 juli 2015 opgeschort werd. Indien hij niet zijn volledige administatie overlegt voor 1 augustus 2015 zal zijn uitkering beëindigd worden. Met andere woorden: de Gemeente Eindhoven beschuldigt hem ervan uitkeringsfraude te plegen zonder daarvoor enig bewijs aan te leveren, legt meteen sancties op (naast het schorsen van de uitkering wordt hij ook nog bedreigd met een boete), en vindt dan ook nog dat de heer Van Baardwijk zijn onschuld maar moet bewijzen indien hij zijn uitkering (een schamele € 912,79 netto per maand) terug wil.

Volgens Nederlands en internationaal recht is iemand onschuldig tot het tegendeel bewezen is, en dient degene die de beschuldiging uit het bewijs daarvoor te leveren, maar kennelijk is men bij de Gemeente Eindhoven van mening dat deze wetten voor de Gemeente Eindhoven niet gelden; in plaats daarvan huldigt men het standpunt dat iedere uitkeringsgerechtigde een uitkeringsfraudeur is tot hij of zij bewezen heeft onschuldig te zijn.

Autisme en PTSS

Daarmee is dus een burger zijn enige bron van inkomsten onrechtmatig afgenomen. Maar als u denkt dat dat al erg is: het wordt nòg erger.

De heer Van Baardwijk is autist, wie er verstand van heeft zal beamen dat dit soort gebeurtenissen een nog veel grotere impact heeft op autisten dan op niet-autisten. Daarnaast lijdt hij al meerdere jaren en in extreme mate aan een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), het moge duidelijk zijn dat dit soort mensonterende, zelfs misdadige, acties van de Gemeente Eindhoven de toch al extreme hoeveelheid stress waaronder hij leeft en lijdt alleen nog maar laat toenemen.

Wie daar dan weer verstand van heeft zou een heel aardige inschatting moeten kunnen maken van wat daar dan weer de uiterst dramatische gevolgen van zouden kunnen (en dus mogelijkerwijs zullen) zijn. Niet dat we hopen dat het zover zal escaleren, maar ook een autist met PTSS is maar een mens, en ook die kun je niet oneindig blijven trappen en dan verwachten dat-ie nooit terug zal gaan trappen.

Om er maar eens een oud-Hollandsch spreekwoord tegenaan te gooien: de kruik gaat zo lang te water tot hij barst.

Misdaad tegen de menselijkheid

De Gemeente Eindhoven neemt dus iemand die niet in staat is om te werken zijn uitkering af, trapt iemand die al ernstige psychische klachten heeft nog even lekker verder de grond in, uit ongefundeerde beschuldigingen, vindt dat de beschuldigde zijn onschuld maar moet bewijzen, en noemt dat dan ‘beleid.’

Dat is geen normaal beleid, dat is een misdaad tegen de menselijkheid.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Gerelateerde berichten

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Volg ons op Facebook en Twitter!

16 reacties op Gemeente Eindhoven neemt autistische man met PTSS uitkering af

 • Hans schreef:

  Dit is zoiets als, iemand wantrouwen totdat het tegendeel blijkt. Hoe gestoord is deze wethouder. Befehl ist befehl und wir haben est nicht gewüst. Walgelijk beleid dat getuigt van geen enkele liefde tot de naaste.

 • Bert Vlierman schreef:

  Er kan nogal worden afgegeven op de ambtenaren en de wethouder in kwestie, maar ik zou me liever richten op de kern van de zaak, en die is dat de taakopvatting en het moreel besef van deze mensen veel voorkomend is, en de basis vormt voor de handhaving van de meest weerzinwekkende regimes, van de Russische werkkampen tot de Duitse concentratiekampen.
  Het komt me voor dat de inzet van beide kwalen, de afschuwelijke taakopvatting en het verderfelijke ambtelijke plichtsbesef, bij wet is geregeld en dat er tot op heden geen partij, anders dan mogelijk de PvdD en de SP, oog voor hebben.

 • johannes schreef:

  🙁 🙁 eindhoven op zijn smals moet niet gekker worden .ze moeten deze wethouder voor de rechter brengen, deze man is volledig gestoord

 • Tine schreef:

  😳 schaam me dood om nederlandse te zijn 🙄 word tijd dat er voor alle gemeentes een vaste regeling gaat komen ten aanzien van de sociale dienst want soms zou je naar een andere gemeente willen verhuizen omdat het daar beter geregeld is dan in de gemeente waar je graag wilt wonen.
  wat ben ik blij met hoe het in mijn gemeente toe gaat en ze begrip hebben voor de mensen .
  zelfs al zou men geld gaan ins=zamelen voor deze man zou hij nog verder in de problemen komen door die assoos van gemeente eindhoven word er echt niet goed van pffffffff 😯 😯 😯

 • shirley schreef:

  ben het met iedereen eens hier maar waneer komen we hier nou eens in actie want het kan ieder van ons overkomen ik ben zelf ook gehandicapt en ze zujn me liever kwujt dan rujk ik ben een roepende in de woestujn maar met vele kom je ergens daar ben ik van overtuigd als er een feestje word aangekondigd zujn ze er massaal deze overheid is het meest asociale kabinet dat we ooit gehad hebben gaan over lujken wanneer slaan we nou terug iedereeen vind er wat van maar geen hond die actie onderneemt zoals ik al zei als ik alleen ga ben ik een roepende in de woestujn dus zujn er nog mensen met een backbone laat het me weten want met zujn allen staan we een stuk sterker

 • marcus aarts schreef:

  Het is een schande dat men bij de Sociale Dienst zo met mensen omgaat; illustraties te over; als je googlet op dwangarbeid en eindhoven kom je op nog meer ongein van de sociale dienst terecht; schrik niet! Maar dit is wederom een triest hoogtepunt van het asociale kabinetsbeleid omgezet in decentralisatie van de taken bij de overheden omdat den haag dan geen verantwoording denkt te hoeven dragen en dit soort misstanden eerder standaard wordt dan uitzondering; hoop dat deze heer er een rechtzaak van maakt! Hij heeft groot gelijk dan in ieder geval en een flinke schadevergoeding EISEN!

 • Joop Kuijpens schreef:

  Eindhoven zorgt voor een zelfmoord ! Scheelt toch weer een uitkering !!
  Dit is Nederland dankzij kabinet Rutte en andere nazi’s!

 • john janse schreef:

  Al een tijdje volg ik op Facebook de pagina meldpunt misstanden uitkeringen en via deze pagina hier naartoe gelinkt. Het zijn de woorden van de dame hierboven, net als je denkt dat het niet erger kan overtreft deze overheid zich steeds weer in het oproepen van agressie. Prima dat de overheid het sociale vangnet opdoekt maar dan ook de belastingen/premies naar beneden en dit soort ambtenaren onmiddellijk ontslaan.(zonder uitkering natuurlijk)

 • Lettie de Wilde schreef:

  Als je denkt dat men hier in Nederland niet lager kan zinken, zinkt men nog lager!! Het is echt mensonterend hoe men zijn eigen burgers behandeld.

  • Redactie schreef:

   Inmiddels hebben we vernomen dat dit normaal is in Eindhoven; de Gemeenteraad heeft bij de verantwoordelijke wethouder, de heer Staf Depla, al vele malen aangedrongen op een menselijkere behandeling van minima, maar de wethouder blijkt daar volledig doof voor te zijn.

 • Gerard Rijnders schreef:

  Ambtelijke willekeur ten top, of hebben ze vanwege de vakantieperiode enkele vakantie krachten aangenomen ?????????

 • dorien janknegt schreef:

  SCHANDALIG, Ik hoop dat er iemand is die deze man juridisch en ondersteunend zal bijstaan. En de gemeente eindhoven duidelijk maakt hoe je menselijkerwijs om moet gaan met je klanten. Want daar schort het steeds meer aan.
  kippenvel en schaamte krijg ik hiervan. een a sociale bende is het. SCHANDE

 • Een bijzonder rechtlijnige, starre, wat autisme gerelateerde, houding van de gemeente Eindhoven die met een beetje kennis omtrent ASS en PTSS kunnen weten dat juist mensen met ASS oprecht, eerlijk, nauwkeurig en precies te werk gaan om exact en letterlijk een opdracht aanleveren.
  Een typisch staaltje van “nog vromer dan de paus” mi; een uitdrukking die men in Eindhoven vast herkent.
  Triest en tragisch dat ambtenaren zich enkel bedienen van een repressief beleid en hun dienstbaarheid naar burgers vergeten en laten verkommeren.

  Claartje de Vries

  • Miranda schreef:

   Zo triest om te lezen.PTSS is een zware depressie en kan het iedereen overkomen!Zo ga je niet met mensen om. Grove fouten van gemeente ambtenaren moet dan ook met sancties aangepakt worden. Hoop dat deze man een goede advocaat gratis kan krijgen en een fikse schadevergoeding mag opeisen. Dit is onmenselijk en wreed. Schandalig wat die Eindhovense gemeente ambtenaar heeft gedaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg ons
Gratis abonnement via RSS Gratis abonnement via e-mail Volg Zwartboek Overheid op Facebook Volg Zwartboek Overheid op Twitter
Donaties
Het strijden tegen instanties is een kostbare zaak. Uw donatie maakt het mogelijk deze strijd voort te zetten!
Ziet u hierboven geen knop "Doneren"? Klik dan hier.