Wantoestanden binnen de Nederlandse overheid

Hij heeft er ruim twee maanden op moeten wachten, maar vandaag ontving de heer Van Baardwijk uit Eindhoven eindelijk een reactie van Justitie op zijn aangifte tegen nepjournalist Arnold Mandemaker van het Eindhovens Dagblad. Eén keer raden wat Justitie te vertellen had…

Even resumerend: op 15 april 2014 publiceerde ‘journalist’ Arnold Mandemaker een artikel in het Eindhovens Dagblad (websiteschermafdruk) waarin hij meldde dat de directie van Bureau Jeugdzorg Eindhoven (in casu Marja van Heel) aangifte gedaan had tegen een inwoner van Eindhoven welke via Twitter met name genoemd BJZ-personeel van allerlei misdrijven zou hebben beschuldigd. Ook citeerde Mandemaker tekst waarmee de identiteit van de Eindhovenaar eenvoudig achterhaald kon worden.

De beschuldigingen bleken gelogen, waarop de heer Van Baardwijk, de Eindhovenaar in kwestie, aangifte deed tegen Mandemaker en bij het Eindhovens Dagblad een klacht tegen hem indiende. De klacht verdween linea recta in de doofpot, de behandeling van de aangifte liet nogal op zich wachten.

Sepot

Heden ontving de heer Van Baardwijk deze brief, waarin een anonieme(!) Officier van Justitie (goh, zou die ergens bang voor zijn of zo?) mededeelt dat er geen sprake zou zijn van smaad en laster, dit ondanks het feit dat de door Mandemaker gepubliceerde beschuldigingen niet op waarheid berusten en door het citeren van een terugkerende tekst van de heer Van Baardwijk diens identiteit eenvoudig achterhaald kan worden. Hier is dus wel degelijk sprake van smaad(schrift) en/of laster en van aanranding van de eer en goede naam van de heer Van Baardwijk.

Google weet alles

Beweren dat een derde door dat citaat de identiteit van de heer Van Baardwijk niet weet is net zoiets als wanneer wij de naam ‘Mandemaker’ niet zouden noemen maar enkel zouden vermelden dat het hier gaat om een “aan de Broenshofweide 21 te Helmond woonachtige journalist van het Eindhovens Dagblad”. Daarmee wordt zijn identiteit immers ook niet bekend maar is die wel vrij gemakkelijk te achterhalen.

Maar om de stelling te onderbouwen van de heer Van Baardwijk dat zijn identiteit wel degelijk eenvoudig achterhaald kan worden aan de hand van de door Mandemaker geciteerde tekst “Toen werd ik wakker en bleek het enkel een mooie droom”: Google weet alles.

Opmerkelijk

Opmerkelijk aan de brief is dat die afkomstig is van de ‘Afdeling Interventies’ (waar zou er dan geïntervenieerd moeten worden?) en dat de brief als onderwerp “Bezwaar politiesepot” heeft. In dit geval is immers sprake van een aangifte, niet van bezwaar tegen een politiesepot. Bedenken we daarbij echter dat Justitie  nog wel een bezwaar tegen een politiesepot tegoed heeft van de heer Van Baardwijk, dan lijkt het er op dat men de reactie alvast voorbereid heeft nog voordat het bezwaar ontvangen is.

Doofpot

Stinkt deze zaak? Natuurlijk stinkt die. Bureau Jeugdzorg beantwoordt elke kritische opmerking met aangiften wegens belediging, smaad, laster en/of bedreiging, welke steevast tot vervolging leiden (en vrijwel zonder uitzondering tot veroordeling) zonder dat er sprake is van enig bewijs.

Aangiften van de heer Van Baardwijk tegen onder andere BJZ echter worden zonder enige uitzondering geseponeerd. Bij tal van rechtszaken is reeds gebleken dat rechters en Officieren van Justitie betaald worden door BJZ om tegenstanders van BJZ hard aan te pakken (zelfs over de ruggen van hun kinderen) en tegelijkertijd BJZ te beschermen.

Het moge duidelijk zijn dat hier weer uitvoering wordt gegeven aan het gebruikelijke beleid om aangiften door de heer Van Baardwijk in de doofpot te laten verdwijnen. Mandemaker is immers betaald door BJZ, en geniet derhalve hetzelfde privilege van onvoorwaardelijke bescherming als BJZ zelf.

Artikel 12

En dus zit er voor de heer Van Baardwijk maar één ding op. Dat wordt geheid weer een artikel-12 procedure (klacht wegens niet-vervolging) welke vervolgens, na eerst minstens zes maanden op de plank te liggen, ongetwijfeld ook een enkele reis doofpot zal krijgen. Daarnaast heeft Mandemaker ook nog een aangifte tegoed vanwege zijn lasterende getwitter op 1o juli jongstleden en heeft het Eindhovens Dagblad binnenkort weer een klacht om in de doofpot te laten verdwijnen.

Het lijkt er op dat Mandemaker voorlopig nog niet verlost is van de man tegen wie hij beter niet aan had kunnen schoppen…

 

Arnold Mandemaker

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg ons
Gratis abonnement via RSS Gratis abonnement via e-mail Volg Zwartboek Overheid op Facebook Volg Zwartboek Overheid op Twitter
Donaties
Het strijden tegen instanties is een kostbare zaak. Uw donatie maakt het mogelijk deze strijd voort te zetten!
Ziet u hierboven geen knop "Doneren"? Klik dan hier.