Wantoestanden binnen de Nederlandse overheid

De Eindhovense klokkenluider Jeroen van Baardwijk heeft een klacht ingediend en aangifte gedaan tegen Arnold Mandemaker, journalist bij het Eindhovens Dagblad, nadat Mandemaker het in een artikel niet zo nauw had genomen met de waarheid.

Op 16 april 2014 publiceerde Mandemaker op de site van het Eindhovens Dagblad het bericht dat Bureau Jeugdzorg Eindhoven aangifte had gedaan tegen een inwoner van Eindhoven wegens laster. Geheel in de traditie van het Eindhovens Dagblad werd er niet aan feitenonderzoek en hoor en wederhoor gedaan, en was de waarheid weer ver te zoeken.

Strafbare feiten

De naam van de heer Van Baardwijk werd weliswaar niet genoemd, doch door zijn tweets te citeren werd zijn identiteit wel eenvoudig te achterhalen. Daarmee heeft Mandemaker zich schuldig gemaakt aan inbreuk op de privacy, smaad(schrift) dan wel laster, en aanranding van de eer en goede naam van de heer Van Baardwijk.

Tevens  toont het een gebrek aan integriteit aan bij Mandemaker, doch dat is helaas geen strafbaar feit, al roept het het wel het vermoeden op dat Mandemaker voor zijn berichtgeving betaald is door Bureau Jeugdzorg Eindhoven.

In het gewraakte artikel (website, schermafdruk) schrijft Mandemaker:

De leiding van Bureau Jeugdzorg Eindhoven heeft aangifte gedaan tegen een 46-jarige Eindhovenaar wegens laster. De man publiceert sinds enkele weken tientallen twitter-berichten waarin hij met name genoemde mede-werkers van allerlei misdrijven beticht.

Dinsdag vroeg hij via twitter om hun thuisadressen.

In zijn berichten spreekt de man regelmatig over een ‘massamoord’, ‘bom-aanslagen’ of ‘een kogelregen’ bij Bureau Jeugdzorg Eindhoven, steevast gevolgd door de zin: ‘Toen werd ik wakker en bleek het enkel een mooie droom’.

Valse beschuldiging

We hebben de tweets van de heer Van Baardwijk doorgespit maar geen enkele tweet aangetroffen waarin hij “met name genoemde medewerkers van allerlei misdrijven beticht”.

De heer Van Baardwijk heeft Mandemaker via Twitter herhaaldelijk gevraagd zijn uit-latingen te onderbouwen doch Mandemaker weigerde te antwoorden en blokkeerde de tweets van de heer Van Baardwijk. Het is veelzeggend dat een journalist—toch iemand die juist betaald wordt om kritische vragen te stellen—zelf niet geconfronteerd wenst te worden met kritische vragen.

Schadeclaim

Wat we wel aantroffen was een serie van vijf tweets waarin de heer Van Baardwijk vraagt naar de huisadressen van een vijftal personeelsleden van Bureau Jeugdzorg Eindhoven. In die tweets staat tevens vermeld dat hij die adressen zoekt ten behoeve van beslaglegging. Hij heeft van Bureau Jeugdzorg Eindhoven nog 3,78 miljoen euro aan schadevergoeding tegoed waarvoor hij de betreffende personeelsleden ook hoofde-lijk aansprakelijk heeft gesteld, doch BJZ tracht hier onderuit te komen door nergens op te reageren.

Mandemaker was hiervan op de hoogte; daags voor publicatie heeft hij bij de heer Van Baardwijk via Twitter geïnformeerd naar de achtergond en daar ook een antwoord op ontvangen. Door die informatie achterwege te laten maakt hij zich dus ook nog eens schuldig aan stemmingmakerij. Dat is weliswaar geen strafbaar feit maar getuigt wel van een zeer onprofessionele houding.

Klacht en aangifte

De heer Van Baardwijk heeft daarop bij de directie van het Eindhovens Dagblad een klacht tegen hem ingediend en bij het Arrondissementsparket Oost-Brabant aangifte tegen hem gedaan.

Hoor en wederhoor

In tegenstelling tot het Eindhovens Dagblad en Bureau Jeugdzorg doen wij wel aan waarheidsvinding en aan hoor en wederhoor. We hebben derhalve het Eindhovens Dagblad en Bureau Jeugdzorg Eindhoven gevraagd hun visie op het verhaal te geven zodat we die aan dit artikel konden toevoegen. Beide partijen hullen zich echter in veelzeggend stilzwijgen.

Arnold Mandemaker

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg ons
Gratis abonnement via RSS Gratis abonnement via e-mail Volg Zwartboek Overheid op Facebook Volg Zwartboek Overheid op Twitter
Donaties
Het strijden tegen instanties is een kostbare zaak. Uw donatie maakt het mogelijk deze strijd voort te zetten!
Ziet u hierboven geen knop "Doneren"? Klik dan hier.