Wantoestanden binnen de Nederlandse overheid

Klager ontving vandaag een reactie op de klacht welke hij in januari 2013 tegen kinderrechter mw.mr. A.M. Bossink (Rechtbank Oost-Brabant) had ingediend. Indien u verwacht had dat (zoals gebruikelijk) ook deze klacht in de doofpot zou verdwijnen kunnen we u geruststellen: dat is inderdaad gebeurd.

1202 Kinderrechter Bossink 150pxNaar aanleiding van de klacht heeft mr. Bossink een gesprek gehad met een (niet met name genoemde) senior rechter. De president van de Rechtbank, mw.mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek, heeft op basis van het betreffende gespreksverslag de klacht vervolgens ongegrond verklaard.

Het verhaal van mw.mr. Bossink blijkt echter van de leugens aan elkaar te hangen.

Leugens

Toen u het woord ‘verweerschrift’ citeerde heeft zij u onderbroken. Zij heeft daarbij aangegeven dat een verweerschrift slechts kan worden overgelegd door een advocaat (die u niet heeft).

 

Mr. Bossink kan klager onmogelijk onderbroken hebben toen hij z’n verweer voorlas en daarin het woord ‘verweerschrift’ citeerde: klager is bij het voorlezen nooit verder gekomen dan de eerste alinea, en daar staat het woord ‘verweerschrift’ niet in. In de rest van het document komt het woord overigens ook niet voor.

 

Daar de wederpartij bezwaar had tegen overhandiging door u van het stuk heeft zij u uitgenodigd het schriftelijke stuk voor te lezen. Dit heeft u gedaan.

 

Eveneens onjuist, mr. Bossink heeft het stuk geweigerd omdat wederpartij er bezwaar tegen had, heeft klager niet uitgenodigd het document alsnog voor te lezen, maar had enkel belangstelling voor het verhaal van wederpartij.

 

De wederpartij heeft hierna op uw stellingen gereageerd, en daarop heeft u weer kunnen reageren.

 

Ook dat klopt niet. Daar klager zijn verweer niet mocht voorlezen heeft de wederpartij daar ook niet op kunnen reageren, en hoewel de  wederpartij nog wel voor de tweede keer het woord kreeg, kreeg klager niet ook nog een tweede keer het woord maar ging mr. Bossink meteen over tot het wijzen van vonnis.

 

Dat zij direct na de zitting vonnis heeft gewezen wil geenszins zeggen dat haar oordeel omtrent de zaak voor de zitting al vast stond.

 

Als haar oordeel niet voor de zitting al vast stond, dan vragen wij ons af waarom de vervangende toestemming al op papier stond…

Over het feit dat mw.mr. Bossink haar oorspronkelijke vonnis achteraf nog uitbreidde met een kostenveroordeling zwijgt president mw.mr. Wiertz-Wezenbeek.

Verdere stappen

Mw.mr. Wiertz-Wezenbeek beschouwt de klacht “daarmee als afgehandeld”; klager is een heel andere mening toegedaan en gaat verdere stappen ondernemen.

Oproep

Gezien de gedragingen van mw.mr. Bossink vermoeden we dat klager noch de eerste noch de laatste is die daarmee geconfronteerd wordt. Heeft u ook slechte ervaringen met kinderrechter mw.mr. A.M. Bossink? Laat het ons weten via de contactpagina!

4 reacties op #1202 Doofpot voor klacht tegen rechter

 • john van zijl schreef:

  inderdaad rechters van de rechtbank Oost Brabant deugen niet. Hun verplichte onderzoek deugt niet of dit wordt niet gedaan. Het geval waar ik als getuige bij was betreft valsheid in geschrifte gepleegd door een doortrapte crimineel. Deze schoft heeft een volledig machine park van een uien bedrijf op twee vellen papier gezet en gezegd, dat dit zijn eigendom was. Er stond b.v. geen waarde bedrag bij een machine alleen maar namen. Bovendien was het geen officieel papier, wat bij een notaris was gepasseerd. De politie en het OM hebben hierin een smerig spelletje gespeeld. Maar dat een rechter een vod papier met geen enkele waarde goedkeurt is een grof schandaal. Daarna heeft deze viezerik na aangifte van vermissing via de verzekering geprobeerd om € 600.000,– schade uitgekeerd te krijgen. Hierbij heeft de smerigste bank van Nederland, DE RABO BANK OOSTERSCHELDE, haar medewerking verleend en heeft de verzekering gepusht om tot uitbetaling over te gaan.

 • JD schreef:

  Ik vergat te vermelden dat deze rechter M Kobussen een kantonrechter is van rechtbank Oost-Brabant. Deze rechtbank doet uitspraken zonder het volledig dossier te hebben gelezen. Digitaal materiaal op USB of DVD bekeek ze al helemaal niet. Hoe kun je een uitspraak doen zonder het dossier te kennen? Onvolledig op de hoogte zijn kenmerkt de rechtspraak van rechtbank Oost-Brabant. Dit druist in tegen een eerlijk proces Art 6 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens EVRM!!!!

  • Redactie schreef:

   Een bekend verhaal. De Rechtbank Oost-Brabant heeft nogal een reputatie als het gaat om het niet lezen van dossiers, partijdigheid, en het negeren van alles wat de partij waar ze geen vriendjes mee zijn ter verdediging aanvoert (zowel in het civiel- als in het strafrecht). De Rechtbank Oost-Brabant staat niet voor niets bekend als de corruptste van Nederland. De eerste integere rechter of Officier van Justitie daar moeten we nog tegenkomen.

 • JD schreef:

  Rechters worden beschermd. Rechters liegen in hun verweer om onder een waarschuwing uit te komen. Ze zijn niet altijd onpartijdig. Het zijn ook mensen. Als ze emotioneel bij een zaak betrokken raken en daardoor niet onafhankelijk kunnen oordelen, moeten ze zich terugtrekken. At gebeurt niet altijd. Ik heb een klacht ingediend tegen rechter M. Kobussen. Zij loog ook. Komt er dan goed vanaf. Nar de Hoge Raad. Weer liegen. Gaf ook summier toe, maar toch onvoldoende bewijs. Iets voor het EHRM. Iedereen heeft recht op een eerlijk proces. Dat gebeurt neit altijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg ons
Gratis abonnement via RSS Gratis abonnement via e-mail Volg Zwartboek Overheid op Facebook Volg Zwartboek Overheid op Twitter
Donaties
Het strijden tegen instanties is een kostbare zaak. Uw donatie maakt het mogelijk deze strijd voort te zetten!
Ziet u hierboven geen knop "Doneren"? Klik dan hier.