Wantoestanden binnen de Nederlandse overheid

Vorig jaar gebeurden bij de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch (sinds 1 januari 2013: Rechtbank Oost-Brabant) vreemde dingen in de rechtszaal van kinderrechter mw.mr. A.M. Bossink. Reden voor een van de betrokkenen om een klacht in te dienen tegen de edelachtbare.

1202 Kinderrechter Bossink 150pxEen vrouw was een kort geding gestart voor vervangende toe-stemming voor het aanvragen van paspoorten voor twee min-derjarige kinderen omdat de vader op goede gronden die toe-stemming niet wilde verlenen. Eiseres kreeg alle gelegenheid haar verhaal te doen, mr. Bossink stond de ex-partner van de vrouw echter niet toe om daartegen verweer te voeren.

 

Eén zitting, twee vonnissen

Mr. Bossink deed mondeling uitspraak, waarbij bleek dat haar uitspraak voorafgaand aan de zitting al bepaald was: de vrouw kreeg de vervangende toestemming. Korte tijd later ontving de gedaagde het schriftelijke vonnis, waarbij bleek dat mr. Bossink na de zitting haar uitspraak nog had uitgebreid: gedaagde werd met een kostenveroordeling opgezadeld.

Gedaagde liet er niet bij laten zitten en kondigde aan een klacht tegen mr. Bossink in te gaan dienen. Het heeft zeven maanden geduurd maar vandaag heeft de man eindelijk de daad bij het woord gevoegd en een klacht ingediend.

Klacht

De klacht liegt er niet om: mr. Bossink wordt beschuldigd van “verregaande partijdig-heid en incompetentie”. Ook wordt haar verweten “niet door enige onpartijdigheid en enig besef van juiste procesgang gehinderd te worden”. De man stelt dat mr. Bossink hierdoor medeplichtig is aan internationale kinderontvoering en mogelijk zelfs twee-voudige kindermoord, en op grond daarvan een aangifte tegemoet kan zien.

Eisen

De eisen liegen er evenmin om: klager eist dat mr. Bossink met onmiddellijke ingang geschorst en per de eerst mogelijke datum oneervol wordt ontslagen. Daarnaast eist hij vernietiging van het vonnis en € 5.000 schadevergoeding.

Doofpot

Dat de man een klacht indient is volledig terecht; de hele gang van zaken stinkt als een beerput. Of hij zijn gelijk gaat krijgen is echter allerminst zeker; keer op keer blijkt dat klachten tegen overheidspersoneel in de doofpot verdwijnen, we verwachten niet dat het in dit geval anders zal gaan.

Geen geïsoleerd incident

Deze zaak is overigens geen geïsoleerd incident. De gewezen echtelieden hebben reeds diverse malen tegenover elkaar gestaan in de rechtszaal, waarbij de diverse rechters consequent alle eisen van de vrouw inwilligden en het verweer van de man en diens advocaat stelselmatig negeerden.

De beerput bij de Rechtbank Oost-Brabant zou wel eens aanzienlijk groter kunnen zijn dan het publiek denkt…

Één reactie op #1202 Klacht tegen kinderrechter mw.mr. A.M. Bossink

  • Paans schreef:

    Ook wij hebben grote twijfels bij mevrouw Bossink.
    Wij waren de laatste zaak voor haar vakantie, dit hebben wij geweten, totaal niet bij de les . Zij begin de zitting dan ook om te melden dat dit de laatste zaak was en dan ga ik met vakantie. De tegenpartij kon op de zittingsdag gewoon nog het één en ander indienen wat ook nog werd bekeken. Dit allemaal om een kind van 4 jaar. Totaal geen interesse. Deze dame heeft niet voor niets een zwartboek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg ons
Gratis abonnement via RSS Gratis abonnement via e-mail Volg Zwartboek Overheid op Facebook Volg Zwartboek Overheid op Twitter
Donaties
Het strijden tegen instanties is een kostbare zaak. Uw donatie maakt het mogelijk deze strijd voort te zetten!
Ziet u hierboven geen knop "Doneren"? Klik dan hier.