Wantoestanden binnen de Nederlandse overheid

De hier al veelbesproken gescheiden vader uit Eindhoven kreeg vandaag weer een nieuwe klap te verwerken. De Raad voor de Kinderbescherming had in juli 2012 besloten om nog eens een keer (nu al voor de derde keer) onderzoek te doen, vandaag werd het conceptrapport ontvangen.

Was de Raad voor de Kinderbescherming de eerste twee keer nog positief, deze keer had de Raad een bocht van 180 graden gemaakt om het rapport naadloos te laten aansluiten op de (met leugens en laster doorspekte) rapporten van Bureau Jeugdzorg Eindhoven. Ettelijke pagina’s zijn besteed aan de visie van de moeder en BJZ (de trouwe lezer weet inmiddels dat die beide visies identiek zijn), de visie van vader is nauwelijks te vinden en bestaat enkel uit wat losse opmerkingen verspreid door het document.

Nog minder aanwezig dan de visie van de man is de waarheid: het hele document hangt van de tegen de man gerichte leugens en laster aan elkaar. Allerlei meningen worden als vaststaand feit gepresenteerd, talloze beweringen over de man zijn door de raadsonderzoeker mevrouw van der H. klakkeloos overgenomen zonder ook maar één kritische vraag te stellen. Aan één van de incidenten is zelfs een halve pagina besteed: de man zou autobanden lek gestoken hebben maar uit het politierapport van het incident blijkt onomstotelijk dat hij dit niet gedaan heeft. Desondanks wordt het wel als waarheid gepresenteerd.

Bij deugdelijk onderzoek hoort bij iedere bewering gevraagd te worden naar de onderbouwing; wordt die onderbouwing niet geleverd dan mag de bewering niet in het rapport worden opgenomen. Door alles echter kritiekloos over te nemen heeft mevrouw Van der H. zich dan ook niet als een onderzoeker gedragen maar als een kopieerapparaat.

Niet alleen bij Bureau Jeugdzorg maar kennelijk ook bij de Raad voor de Kinderbescherming wordt dus kennelijk gewerkt volgens het principe: “Wij doen niet aan waarheidsvinding”.

Het uiteindelijke advies van de Raad: geef de moeder eenhoofdig gezag en stel geen omgangsregeling op. In de vorige rapporten was het advies juist omgekeerd: geen gezagswijziging omdat dit niet in het belang van de kinderen was, en heel snel omgang omdat de kinderen in de knel raakten. De hele situatie is in wezen niet veranderd maar op mysterieuze wijze zitten de kinderen nu opeens niet meer in de knel.

Zo zijn er nog meer zaken in het rapport die duidelijk aangeven dat de hele situatie volledig uit de klauwen aan het lopen is. Maar volgens de Raad voor de Kinderbescherming gaat het uitstekend met de kinderen…

8 reacties op #1101 Rampzalig Raadsrapport

 • S.H. schreef:

  Achteraf had ik bij de kinder rechter gelijk met uitspraken moeten smijten (LJN:BD1113 bijv!) maar ik was zo naïef om te geloven dat de rechter zelf de artikelen/jurisprudentie erbij zou zoeken (is wettelijk zijn plicht volgens het wetboek van Rechtsvordering maar ach…) Deze keer maar ik die fout dus niet meer. Geen waarheidsvinding? Dan maar het Algemeen wetboek van bestuursrecht er tegenaan gooien. De Trutten Club is tenslotte een bestuursorgaan!
  Awb
  Art 2:4 lid 1: Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid.
  Vooringenomenheid blijkt uit pagina 2, 4e alinea laatste volzin en pagina vier laatste twee volzinnen. In de zaak 14-8356 heeft de rechter 6 gerichte vragen gesteld echter in het raadrapport wordt enkel onderzocht of er redenen zijn om OTS te vragen met als Doel Expeditie Scheiden (hierna E.S.) in te zetten. Volledig voorbijgaand aan de vragen die de rechter gesteld had en die niets te maken hadden met het inzetten van ES in een dwangkader. E.S. is een experiment van BJZ noord brabant, de aangestelde gezinsvoogdes heeft geen opleiding tot mediator, de effectiviteit hiervan is niet wetenschappelijk vastgelegd en ook twijfelachtig nu BJZ middels brief gesteld heeft dat een inschrijving in het beroeps register jeugd voldoende is voor een mediatorschap.

  Afdeling/artikel 3:2 Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten etc..
  De feiten die van mijn kant overlegbaar waren zijn niet gezien.

  3.4 lid 2 De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen etc.
  Het doel (OTS dwangmaatregel om E.S. in te kunnen zetten) heeft een onevenredig nadelig gevolg voor de kinderen en mij (emotionele en tijds belasting). Daarbij is het een compleet misbruiken van een zware en ingrijpende kinderbeschermings maatregel om ouders te dwingen een experiment te volgen. E.e.a. ook onder dreiging van UHP. Verder legt de rechter zowel MST als ES op wat een onevenredige belasting zou inhouden voor mijn kinderen, mij en mijn werkgever (verlof) los van het feit dat het MST onuitvoerbaar is. Hierbij refereer ik ook aan artikel 8 EVRM welke stelt dat een inmenging in familie leven namens de wet alleen toegestaan is op de gronden daarin genoemd: Ik citeer: “voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, etc. De redenen waarop deze OTS zijn uitgesproken voldoen aan geen van die gronden.

  Volgens het kwaliteitskader 2013 valt een rapport onder besluitvorming (3.1 3e lid) Hierdoor zijn dus onverminderd de afdelingen 3.6 en 3.7 van toepassing
  afdeling 3.7
  Art 3.46 Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering.
  Een en ander volgens grief 2 en 5. Ondeugdelijk gemotiveerd.

  Enz enz. Hoger beroep met ACHT grieven is over drie weken en dan hopelijk van het gedreig af van BJZ waardoor ik ondertussen aan de kalmerings pillen moet…..

 • Fleur schreef:

  BJZ heeft de absolute macht en wordt door geen enkele instantie gecontroleerd. Rechters nemen klakkeloos de verslagen -volgepropt met leugens- van BJZ over. Het is bekend dat rechters hierin niet aan waarheidsvinding hoeven doen. Levert immers teveel werk op voor de ambtenaren in zwarte toga met een aanstelling voor het leven. Kortom BJZ kan ongestoord liegen en bedriegen, niemand die hen tegenhoudt!
  Indien ouders onderling lijnrecht tegenover elkaar staan kiest BJZ altijd 100% voor de verzorgende ouder. BJZ verdient fors aan strijdende ouders…! Krijg inmiddels de indruk dat BJZ net zolang doorgaat met treiteren totdat de andere ouder de fout ingaat zodat zij hiermee hun gelijk kunnen halen met hun leugens…!
  Er is slechts één mogelijkheid om je kinderen te kunnen zien en dat is samenwerking cq overleg te scheppen met je ex-partner i.p.v oorlog voeren.
  Opbouwende energie steken in de andere ouder levert een win-win situatie op voor het hele gezin.
  Is tevens de enige wijze om de terreur van BJZ uiteindelijk geheel buitenspel te zetten!

  • Redactie schreef:

   Typerend voor dergelijke vechtscheidingen waarbij de verzorgende ouder de kinderen als wapen gebruikt tegen de niet-verzorgende ouder is dat overleg tussen beide ouders onmogelijk wordt. De door haat verteerde verzorgende ouder wil immers enkel wraak nemen op de (meestal: haar) ex, waardoor overleg en samenwerking per definitie geen optie is voor die ouder. Zo’n houding zal op langere termijn averechts werken voor die ouder, maar dergelijke ouders hebben doorgaans alleen een kortetermijnvisie (“ik wil wraak”) en geen visie voor de langere termijn. Dergelijke ouders realiseren zich niet dat ze hun kinderen daarmee beschadigen en die kinderen zich als ze wat ouder worden zich juist tegen die ouder zullen keren en alle banden ermee verbreken.

   Als de niet-verzorgende ouder dan ook nog het hele verhaal op Internet zet kan dat voor de verzorgende ouder bovendien betekenen dat die uiteindelijk nergens meer een baan kan krijgen, in een sociaal isolement en de Bijstand belandt, en uiteindelijk eenzaam en verbitterd zal sterven. Wraakgevoelens zijn een heftige emotie, maar de prijs die je er voor betaalt is minstens net zo heftig…

 • A schreef:

  Je weet vast dat RvK en BJZ in hetzelfde gebouw zitten in Eindhoven, een pot nat. Dat weet de rechter ook wel, echter de rechter doet zijn werk niet, de rechter moet aan waarheidsvinding doen door hoor- en wederhoor, krijgt alle processtukken.
  Echter deze rechter heeft deze baan omdat hij goed wetjes in zijn kop kan stampen in zijn studietijd en omdat hij op zoek was naar baanzekerheid, rechters kunnen niet ontslagen worden. Verder natuurlijk een vet salaris. Dit zijn de mensen die recht moeten spreken, kortom rechtvaardigheid is een illusie en biedt GEEN oplossingen!

  • Redactie schreef:

   Bureau Jeugdzorg Eindhoven en de Raad voor de Kinderbescherming zitten in Eindhoven niet in hetzelfde gebouw; BJZ zit aan de Wal, RvdK aan de Keizersgracht. Wel vlak bij elkaar, van het ene gebouw naar het andere is het nog geen 200 meter. Voor de rest is het echter inderdaad één pot nat, in tegenstelling wat ze beweren zijn ze allebie niet onafhankelijk maar juist van elkaar afhankelijk: BJZ levert rapportages aan de Raad waarmee kinderen OTS of UHP kunnen krijgen, de Raad gebruikt die rapportages om via de Rechtbank te zorgen dat kinderen aan BJZ geleverd worden.

 • A schreef:

  Overigens maakt jeugdzorg dankbaar gebruik van deze slappe houding van rechters, ze weten dat rechters niet lezen en klakkeloos dit soort lasterrapporten overnemen. Mensen, als je eenmaal in deze molen zit of dreigt te komen: emigreren!! Deze mensen maken het zeker niet beter, maar velen malen erger! Family first.

 • A schreef:

  Herkenbaar, zelfde meegemaakt. Nu blijkt de praktijk volledig anders te zijn, foute gedrag opnieuw aangetoond in hoger beroep. Oplossing van de RvK had niet gewerkt. Echter ook in Hoger Beroep spelen rechters lafhartig safe, ze zijn vooringenomen, lezen de verzoeken/verweren niet van ouders. Ze hechten te veel waarde aan dit soort rapporten. Vader en RvK vielen tijdens de zitting hard door de mand. Nu MOET de rechter wel recht spreken. You cant fool people all the time. Rechters kunnen niet ontslagen worden, hebben dit vak gekozen voor baanzekerheid. Thats it, die lui doen hun werk niet. Zelfde geldt voor raadsonderzoekers, als je een klacht indient word je gemanipuleerd en weet je zeker dat je je kind kwijt bent. Deze sector wordt geregeerd door minachting voor ouders en vooringenomenheid. Het concept “recht spreken” bestaat niet in NL, is een illusie in stand gehouden, alle negatieve uitingen worden weg gecensureerd door justitie. Dank voor zichtbaar maken op deze site!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg ons
Gratis abonnement via RSS Gratis abonnement via e-mail Volg Zwartboek Overheid op Facebook Volg Zwartboek Overheid op Twitter
Donaties
Het strijden tegen instanties is een kostbare zaak. Uw donatie maakt het mogelijk deze strijd voort te zetten!
Ziet u hierboven geen knop "Doneren"? Klik dan hier.