Wantoestanden binnen de Nederlandse overheid

Het wordt steeds vreemder in de kwestie rond kinderrechter mr. A.M. Bossink van de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch. Nadat mr. Bossink ter zitting al mondeling uitspraak had gedaan ontving gedaagde vandaag de uitspraak per post. Tot zijn niet geringe verbazing bleek de uitspraak aangepast te zijn.

1202 Kinderrechter Bossink 150pxTer zitting had mr. Bossink eiseres vervangende toestemming verleend om paspoorten voor de beide minderjarige kinderen aan te vragen. Dat was meteen ook het enige waar mevrouw mr. Bossink uitspraak over had gedaan.

Geen kostenveroordeling

Over de door eiseres gevraagde kostenveroordeling zweeg mr. Bossink, zodat gedaagde terecht mocht aannemen dat hij niet in de kosten veroordeeld was. Dit uiteraard tot groot genoegen van gedaagde.

Eiseres was de procedure gestart omdat gedaagde weigerde de aanvraagformulieren voor de paspoorten te ondertekenen. Reden daarvoor was dat eiseres de man (vader met ouderlijk gezag) ondanks haar wettelijke plicht daartoe niet wilde vertellen waar zij met de kinderen naar toe zou gaan tijdens de geplande buitenlandse vakantie. Er bestond geen juridische grond om dit te weigeren.

Gedaagde kon er de humor er wel van inzien dat eiseres naar eigen zeggen door die procedure circa € 1.600 kwijt was voor twee paspoorten welke haar anders in totaal nog geen € 100 gekost zouden hebben.

Wel kostenveroordeling

Gedaagde was dan ook zeer verbaasd toen hij in de schriftelijke beschikking las dat hij toch in de kosten was veroordeeld. Schrale troost voor de man: eiseres had € 1.525,60 aan kosten opgevoerd, de rechter volgde de opbouw van de kosten niet en bepaalde de kosten op € 1.214,60.

Verzwijging

Opmerkelijk aan de beschikking is dat de inhoud grotendeels letterlijk gekopieerd lijkt te zijn uit het verzoekschrift. Daarnaast is opmerkelijk dat mr. Bossink verzwijgt dat zij gedaagde eerst wel toestond zijn schriftelijke verweer ter zitting in te dienen om dit enkele minuten later alsnog te weigeren.

Eveneens opvallend is dat mr. Bossink gedaagde een “rigide opstelling” verwijt terwijl het juist eiseres was welke een rigide opstelling demonstreerde door haar ex-partner niet te willen informeren over de geplande vakantie. Eiseres had het kort geding dus eenvoudig kunnen voorkomen.

Gewijzigde uitspraak

Hiermee doet zich dus wederom een vreemde situatie voor. Ter zitting werd gedaagde niet in de gelegenheid gesteld om naar behoren verweer te voeren; een door gedaagde ingediend stuk werd in eerste instantie wel door de Rechtbank geaccepteerd maar ver-volgens geweigerd omdat de advocaat van eiseres bezwaar maakte (hetgeen de vraag oproept wie nou eigenlijk de dienst uitmaakt in de rechtszaal).

Nu presteert mr. Bossink het dus ook nog om eerst uitspraak te doen en vervolgens na de zitting de uitspraak aan te passen.

Klacht

Mw.mr. Bossink heeft kennelijk een heel eigen opvatting over correct procesverloop. De afhandeling van de klacht welke gedaagde voornemens is tegen mr. Bossink in te dienen zou dus wel eens een bijzonder interessante procedure kunnen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg ons
Gratis abonnement via RSS Gratis abonnement via e-mail Volg Zwartboek Overheid op Facebook Volg Zwartboek Overheid op Twitter
Donaties
Het strijden tegen instanties is een kostbare zaak. Uw donatie maakt het mogelijk deze strijd voort te zetten!
Ziet u hierboven geen knop "Doneren"? Klik dan hier.