Wantoestanden binnen de Nederlandse overheid

Op 6 juni 2012 diende bij de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch een procedure ter verkrijging van vervangende toestemming voor het aanvragen van paspoorten voor twee minderjarige kinderen. Het kort geding was aangespannen door de moeder tegen de vader (voormalige echtelieden) omdat deze laatste weigerde de aanvraagformulieren te ondertekenen.

1202 Kinderrechter Bossink 150pxHet verzoekschrift bestond uit maar liefst 32 pagina’s inclusief niet minder dan elf producties. Opmerkelijk was dat van drie producties uitsluitend het voorblad opgenomen was met daar-op de handgeschreven opmerking: “Wordt nagezonden”.

Geen recht op verweer

Door financiële nood gedwongen had de man besloten zelf zijn verweer te voeren. Vanwege zijn autisme bestond het verweer uit een geschreven verklaring van drie pagina’s welke hij ter zitting wilde voorlezen, aangevuld met enkele bijlagen. Het document wilde hij daarna aan de Rechtbank over-handigen.

Al direct na het voorlezen van de eerste alinea werd gedaagde in zijn verweer door de kinderrechter, mevrouw mr. A.M. Bossink, afgekapt en kreeg niet de gelegenheid het voorlezen van zijn verweer te hervatten. Daarop bood hij het afgedrukte verweer aan de Rechtbank aan, hetgeen door mr. Bossink in eerste instantie geaccepteerd werd. Na een vluchtige blik op het document werd het doorgeschoven naar mr. Muurmans, de advocaat van eiseres, welke na een al even vluchtige blik bezwaar aantekende omdat hier sprake zou van “onrechtmatige proceshandelingen”.

Mr. Muurmans retourneerde het document aan mr. Bossink welke het op haar beurt retourneerde aan gedaagde, waarmee de indruk gewekt werd dat een advocaat tegen-woordig mag bepalen welke stukken de Rechtbank wel en niet mag accepteren.

Behoudens enkele korte opmerkingen kreeg gedaagde verder niet de gelegenheid zijn verdediging te voeren.

Merkwaardige situatie

In een dergelijke procedure geldt de verplichte procesvertegenwoordiging wel voor de eisende maar niet voor de gedaagde partij. In onderhavige procedure ontstond dus de merkwaardige situatie dat gedaagde niet verplicht was zich door een advocaat te laten bijstaan maar tegelijkertijd ook niet naar behoren zijn eigen verweer kon voeren (dus feitelijk wel een advocaat had moeten inschakelen).

Tevens ontstond de al even merkwaardige situatie dat de Rechtbank het indienen van stukken aanvankelijk wel accepteerde (gedaagde mocht immers zijn verweer aan de Rechtbank overhandigen) maar het vervolgens toch niet toestond.

Wel hoor, geen wederhoor

Nadat beide partijen aan de beurt waren geweest kreeg eiseres opnieuw het woord. De regels van het procesrecht schrijven voor dat in een dergelijk geval de gedaagde partij ook nog een keer mag reageren (het principe van hoor en wederhoor). Dat gebeurde niet, mr. Bossink ging direct over tot het wijzen van vonnis zonder gedaagde de kans te geven te reageren.

Uitspraak al vooraf bepaald

Mr. Bossink wees mondeling vonnis door het voorlezen van een reeds gereed liggende schriftelijke verklaring waarmee zij eiseres vervangende toestemming verleende voor het aanvragen van paspoorten voor beide kinderen. Deze handelswijze wekt de indruk dat, zoals al vaker geconstateerd bij de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, de uitspraak voor de zitting al vast stond.

Wraking

Kort na de zitting verklaarde gedaagde dat hij mr. Bossink had willen wraken maar zij hem net te snel af was door aan de mondelinge uitspraak te beginnen. Daarvoor in de plaats kan mr. Bossink nu een klacht tegemoet zien.

5 reacties op #1202 Kinderrechter A.M. Bossink

 • Nora schreef:

  Hoe herkenbaar! De manier de kinderrechters te werk gaan!! Al wetende dat zij de gezinnen kapot maken willens en wetens en samen werken met BJZ..
  Ik heb een paar maanden geleden een vergelijkbare situatie meegemaakt met ook een ‘echte’ kinderrechter… Echt in het belang van BJZ! Het belang van het kind is ver te zoeken in dit vreemde land… Een kind heeft in Ned. bij een kinderrechter net zoveel waarde als een vee…
  En een kinderrechter werkt alleen voor het belang van BJZ die weer werkt in het bealng van hun eigen salarissen en de salaris van hun bestuursleden 300.000 per jaar.. Jah, dan moeten er wel veel kinderen UHP worden om 15 bestuursleden per bureau van 300.000 salaris te kunnen voorzien!!
  Nederland is een smerige kinderhandelland. Een wolf in schaapskleren…

 • Erik schreef:

  Exact zoals het bij mij is gegaan met de verlenging van de OTS van mijn zoontje.
  De rechter liet mij dan uit fatsoen nog wel aan het woord maar duidelijk was al dat er vooraf al besloten was met het LDH om te verlengen.
  Deze uitspraak heeft ze dan ook gedaan, waardoor ik haar ook niet meer kon wraken.
  Hoger beroep is geen optie omdat ik geen geld heb en ik mijn eigen prima kan verdedigen.
  Volgens mijnen je geen officiële klacht indienen, alleen in hoger beroep.

  Erik

  JZ.info

  • Redactie schreef:

   Het is niet mogelijk om een klacht in te dienen wanneer men het niet eens is met de uitspraak, daarvoor is hoger beroep de aangewezen weg. Vindt u zich echter onjuist behandeld door een medewerker van de Rechtbank (bijvoorbeeld een rechter die u niet uit laat praten) dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Rechtbank. Dit moet echter wel binnen een jaar na het voorval gebeuren.

   Of u vervolgens ook in het gelijk wordt gesteld is natuurlijk een tweede, desalniettemin is het raadzaam toch altijd een klacht in te dienen. Uiteindelijk moeten rechters van de betreffende Rechtbank dan gaan oordelen over een van hun naaste collega’s, dus de kans dat u in het gelijk gesteld wordt is niet zo heel erg groot. Klachten worden echter wel geregistreerd, dus als over één specifieke rechter of één specifieke Rechtbank opvallend veel geklaagd wordt is het zeer wel mogelijk dat men zich bij het Ministerie van Justitie toch eens gaat afvragen waarom dat is.

   Met de uitkomst van uw klacht bent u mogelijk niet geholpen, maar op langere termijn kan het zeer zeker wel bijdragen aan verbetering van het functioneren van de rechterlijke macht.

   Moet u opnieuw naar de Rechtbank voor een procedure, vraag dan vooraf bij de Rechtbank welke rechter uw zaak behandelt. Als het dezelfde rechter is kunt u deze nog voor de zitting schriftelijk wraken (of dit door uw advocaat laten doen). Ontdekt u pas ter zitting dat het dezelfde rechter is dan kunt u hem of haar direct mondeling wraken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg ons
Gratis abonnement via RSS Gratis abonnement via e-mail Volg Zwartboek Overheid op Facebook Volg Zwartboek Overheid op Twitter
Donaties
Het strijden tegen instanties is een kostbare zaak. Uw donatie maakt het mogelijk deze strijd voort te zetten!
Ziet u hierboven geen knop "Doneren"? Klik dan hier.