Wantoestanden binnen de Nederlandse overheid

#1201 Kort geding Bureau Jeugdzorg

De tegenwerking welke de heer Van Baardwijk ondervindt bij het terugverkrijgen van zijn op bevel van Bureau Jeugdzorg Eindhoven gestolen PC is hemeltergend. BJZ weigert nog steeds de PC terug te geven en BJZ’s advocate mw.mr. Stappaerts vond het niet nodig om te reageren op een voorstel dat de heer Van Baardwijk haar vanochtend mailde.

Daarmee is het vervolgscenario duidelijk: er zal een kort geding voor nodig zijn om Bureau Jeugdzorg te dwingen de PC terug te geven. Team manager Peter R. heeft weliswaar toegezegd de PC per 15 november te retourneren (zonder te onderbouwen op grond van welke wet hij ‘m tot die tijd zou mogen achterhouden) maar de praktijk leert dat de begrippen ‘Bureau Jeugdzorg’ en ‘afspraken nakomen’ op z’n zachtst gezegd geen goed huwelijk hebben.

Daarmee duurt de gijzeling van de heer Van Baardwijk en zijn PC door Bureau Jeugdzorg Eindhoven dus onverminderd voort. De heer Van Baardwijk moet het nog steeds — inmiddels al ruim zeven weken — zonder zijn (voor hem als autist absoluut noodzakelijke) structuur stellen, zijn bedrijf kan hij nog steeds niet uitoefenen waardoor hij over een paar weken ook nog eens een forse boete opgelegd gaat krijgen wegens het niet tijdig indienen van de BTW-aangifte, en voorbereiden op aankomende rechtszaken zit er ook niet in.

Boos opzet

Zeker ook wat dat laatste betreft is ongetwijfeld sprake van boos opzet. Op 29 oktober dient de zaak met betrekking tot de omgangsregeling en het ouderlijk gezag, waarbij Bureau Jeugdzorg Eindhoven en Raad voor de Kinderbescherming adviseren de heer Van Baardwijk geen omgangsregeling te gunnen en hem het ouderlijk gezag te ontnemen. De hele motivatie daarvoor bestaat uit valse rapportages, smaad, laster en valse beschuldigingen, dus het wekt geen verbazing dat BJZ er alles aan gelegen is om te voorkomen dat de heer Van Baardwijk zich op die zaak naar behoren kan voorbereiden.

Verweer tegen de leugens van Bureau Jeugdzorg wordt door BJZ immers als uiterst onwenselijk beschouwd. Zoals ook uit de acties van BJZ tegen de heer Van Baardwijk blijkt is het naar buiten komen van de waarheid iets wat volgens BJZ met alle mogelijke middelen (legaal en illegaal) voorkomen moet worden. En dat geeft te denken…

Deze ochtend had de advocaat van de heer Van Baardwijk telefonisch contact met Peter R., team manager jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg Eindhoven, over het retourneren van de (op bevel van R.) gestolen PC van de heer Van Baardwijk. Vanmiddag kreeg de heer Van Baardwijk de uitkomst te horen. Die was zoals men bij BJZ kan verwachten (en, eerlijk gezegd, ook verwacht werd).

Peter R. weigert opnieuw de PC te retourneren. Zoals verwacht kwam hij opnieuw met de eis dat allerlei documenten van deze site verwijderd moesten worden. Op dinsdag 23 oktober gaat Rovers dan controleren of dat gedaan is, waarna de heer Van Baardwijk op 15 november zijn PC terug zou krijgen! Waarbij het uiteraard maar afwachten is of dat dan niet weer opnieuw uitgesteld gaat worden omdat Peter R. tegen die tijd weer een nieuwe lading eisen heeft verzonnen.

Karakter

Het is al eerder aangegeven: het retourneren van die PC is voor de heer Van Baardwijk zowel privé als zakelijk als medisch een absolute noodzaak welke geen uitstel duldt. Privé heeft hij die nodig om zijn leven gaande te houden en zich voor te bereiden op diverse juridische procedures, zakelijk heeft hij die nodig om zijn bedrijf op te kunnen bouwen en uit te kunnen oefenen, en medisch gezien heeft hij die nodig vanwege het informatiesysteem op die PC dat hem als autist de dringend noodzakelijke dagstructuur biedt. Het feit dat R. een cliënt willens en wetens een autistische man zijn dagstructuur en toekomstplannen afneemt spreekt boekdelen over het karakter van deze manager.

De trouwe lezer zal zich nog iets herinneren over de eis van Peter R. dat de heer Van Baardwijk eerst maar moest bewijzen dat hij een bedrijf had. Dat bewijs is geleverd maar nu is dus wel duidelijk dat ook die eis niet meer dan de zoveelste vertragingstactiek was. Maar had u ooit anders vermoed?

Wat ook duidelijk is, is dat Peter R. absoluut niet van plan is om de heer Van Baardwijk ooit nog zijn rechtmatige eigendommen terug te geven. Het hele handelen van R. is er op gericht de heer Van Baardwijk op alle mogelijke wijzen de vernieling in te terroriseren als straf voor zijn alleszins gerechtvaardigde kritiek op Bureau Jeugdzorg Eindhoven en haar personeel.

Ingestort

Wat ieder enigszins intelligent mens al zag aankomen is nu dan ook gebeurd: de heer Van Baardwijk is volledig ingestort. Hij heeft nog een noodkreet verzonden naar diverse ‘hulp’verleners maar daar wordt weinig van verwacht. Peter R. kan trots zijn op zichzelf, zijn doel is bereikt. Het zal morgen wel groot feest zijn aan de Wal 20 in Eindhoven.

Ondanks veelvuldig verzoek weigeren Bureau Jeugdzorg Eindhoven, haar advocate Jikke Stappaerts en Van Lith Incasso al ruim twee maanden de vordering ad. € 30.000 te onderbouwen. De vordering en de beslaglegging zijn dus duidelijk onrechtmatig. Dat is een civielrechtelijke kwestie, maar daarnaast kan ook geconcludeerd worden dat betrokkenen zich aan meerdere misdrijven schuldig maken.

Misdaad tegen de menselijkheid

Doordat de vordering en daarmee het beslag onrechtmatig zijn is er sprake van DIEFSTAL van computerapparatuur. Het gebruiken van die PC als pressiemiddel om de heer Van Baardwijk tot zwijgen te dwingen is MACHTSMISBRUIK(*) en regelrechte CHANTAGE. En het feit dat men de heer Van Baardwijk zijn medisch noodzakelijke spullen onthoudt en hem willens en wetens de vernieling in terroriseert is niets minder dan een MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID!

Waarmee maar weer eens aangetoond is dat het woord ‘jeugdzorg’ in de naam ‘Bureau Jeugdzorg’ volledig onterecht is. BJZ zorgt niet voor de jeugd, BJZ zorgt enkel voor zichzelf. En wie daar over klaagt zal op elke wijze die men maar kan bedenken kapot gemaakt worden.

Want de machtsposities en de riantbetaalde luizenbaantjes moeten tegen elke prijs beschermd wordt.

(*) Eerder dit jaar oordeelde de Klachtencommissie ook al eens dat Peter R. zijn machtspositie misbruikt had. De geschiedenis herhaalt zich.

Bijna zeven weken geleden werd de PC van de heer Van Baardwijk gestolen in opdracht van Peter R., team manager jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg Eindhoven. In een gesprek tussen R. en de advocaat van de heer Van Baardwijk werd overeengekomen dat de PC vandaag (15 oktober 2012) geretourneerd zou worden als de heer Van Baardwijk aan een aantal eisen had voldaan. Peter R. zou afgelopen week zelfs nog contact opnemen met de advocaat van de heer Van Baardwijk over eerdere retournering van zijn rechtmatige eigendom.

Aan die eisen heeft de heer Van Baardwijk een week geleden al voldaan, dus zou die PC vandaag geretourneerd moeten zijn. Hij had het al voorspeld, zijn advocaat wilde het niet geloven, maar Peter R. heeft zich vorige week niet meer gemeld en ook de PC komt vooralsnog niet terug; R. heeft aangegeven eerst nog een keer met de advocaat van de heer Van Baardwijk te willen spreken, hetgeen echter pas woensdag mogelijk is.

Nog meer uitstel dus, precies zoals voorspeld. De heer Van Baardwijk heeft inmiddels ook voorspeld dat R. woensdag wel weer met nieuwe eisen zal komen welke eerst ingewilligd moeten worden alvorens hij z’n spullen terugkrijgt. Waarna er opnieuw een hele lijst eisen op tafel zal komen.

De maat is nu echter definitief vol voor de tot het uiterste getergde heer Van Baardwijk: Bureau Jeugdzorg Eindhoven mag haar gedrag bij de rechter gaan uitleggen. BJZ mag dan ook meteen een flinke zak geld meebrengen: de schadeclaim is inmiddels opgelopen tot € 480.000 — zijn huidige advocaat mag woensdag dus tegen Peter R. gaan vertellen dat zijn cliënt een half miljoen wil hebben van BJZ.

Jongstleden maandag verklaarde Peter R., team manager jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg Eindhoven, tegenover de advocaat van de heer Van Baardwijk dat hij bereid was “mee te denken over verkorting van de termijn” waarop de (nota bene in opdracht van R.) gestolen PC van de heer Van Baardwijk aan hem geretourneerd zou worden. Volgens R. was er geen reden die PC nog langer in bewaring te houden. De advocaat had als datum 15 oktober 2012 aangehouden, dus eerdere retournering zou uiterlijk vandaag plaats hebben moeten vinden. U raadt het al…

Inderdaad, Bureau Jeugdzorg Eindhoven en haar team manager Peter R. zijn die toezegging niet nagekomen. De heer Van Baardwijk had zowel R. als mr. Stappaerts (de advocate van BJZ) nog verzocht dit voor 15:00 uur te regelen zodat hij nog tijd zou hebben om zijn eigendom op te gaan halen maar ook daar werd niet op gereageerd.

Een woedende heer Van Baardwijk heeft aan zowel R. als aan mr. Stappaerts laten weten dat hij een kort geding wegens onrechtmatige daad zal opstarten om langs die weg zijn PC terug te krijgen plus een zeer forse schadevergoeding (de teller staat inmiddels op € 450.000) en daarnaast aangifte zal gaan doen. Peter R. kan een aangifte tegemoet zien wegens diefstal, chantage en misdaden tegen de menselijkheid, advocate Stappaerts en Van Lith Gerechtsdeurwaarders en Incasso hebben een aangifte wegens medeplichtigheid om naar uit te kijken.

Zodra de aangiftes gedaan zijn zullen ze op deze website gepubliceerd worden.

Eerder deze week had de advocaat van de heer Van Baardwijk een telefoongesprek met Peter R., team manager jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg Eindhoven. In dat gesprek vroeg Peter R. zich af of hij en de advocaat om de tuin waren geleid door de heer Van Baardwijk.

Aanleiding daarvoor was het feit dat de heer Van Baardwijk zelf initiatief had ontwikkeld om zijn door Bureau Jeugdzorg Eindhoven gestolen PC eerder terug te krijgen dan per 15 oktober (het voorstel van zijn advocaat) of op z’n vroegst 15 december (het voorstel van Peter R.). Laatstgenoemde begrijpt dus kennelijk niet wat de uitdrukking “om de tuin geleid” betekent.

Uit de stukken blijkt dat Peter R. telkens vage toezeggingen doet om die vervolgens niet na te komen. Die valse beloftes zijn dus duidelijk enkel bedoeld om het retourneren van de in opdracht van Peter R. gestolen PC zo lang mogelijk uit te stellen en de heer Van Baardwijk zo lang mogelijk het leven tot een hel te maken. Het is dus niet de heer Van Baardwijk die anderen om de tuin leidt, het is juist Peter R. die anderen om de tuin leidt.

Wie enigszins bekend is met de jeugdzorg zal zich daar niet over verbazen — met name de rechterlijke macht wordt door de jeugdzorg immers dagelijks om de tuin geleid.

In bovengenoemd telefoongesprek verklaarde Peter R. ook dat hij wilde meedenken over het verkorten van de termijn voor teruggave van de gestolen PC. Sindsdien is er echter niets meer vernomen, terwijl “verkorten van de termijn” toch betekent dat de heer Van Baardwijk zijn PC nog voor aanstaande zaterdag terug zou moeten hebben. Het zoveelste bewijs derhalve dat het beleid van Bureau Jeugdzorg Eindhoven niet gericht is op het oplossen maar op het escaleren van conflicten.

Volg ons
Gratis abonnement via RSS Gratis abonnement via e-mail Volg Zwartboek Overheid op Facebook Volg Zwartboek Overheid op Twitter
Donaties
Het strijden tegen instanties is een kostbare zaak. Uw donatie maakt het mogelijk deze strijd voort te zetten!
Ziet u hierboven geen knop "Doneren"? Klik dan hier.